Menú d'eines

Cercador

27 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Projectes de biblioteca escolar "puntedu"

punteduLa convocatòria pública de projectes "puntedu" de 2011, Ordre ENS/164/2011, d'1 de juliol (DOGC núm. 5927 de 25.07.2011) preveia que els centres seleccionats omplissin dos qüestionaris en línia: un a l'inici del projecte i un altre al final dels tres anys.

Per donar compliment a l'esmentada normativa, s'ha obert una aplicació informàtica que ha de permetre als centres que van obtenir un projecte "puntedu" a la convocatòria 2011 respondre aquest primer qüestionari.

Termini d'entrada de dades a l'aplicació tancat.

Consultes i incidències 

Per a consultes o incidències relacionades amb el contingut del qüestionari cal que contacteu amb el tel. 934006900 ext. 3433 i ext. 3742 o envieu un correu a biblioteques@xtec.cat especificant com a assumpte: Qüestionari puntedu 2011.

Per a consultes relacionades amb el funcionament de l'aplicació cal que contacteu amb sau.ensenyament@gencat.cat, especificant com a assumpte: Qüestionari puntedu 2011.

Accés amb usuari i contrasenya XTEC de centre

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats