•  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Indicadors de centres de la Inspecció

L'aplicació d'indicadors de la Inspecció permet revisar, completar i verificar les dades del centre, segons els ensenyaments que imparteix, i d'acord amb el calendari d'actuacions corresponent. La mateixa aplicació inclou una explicació general, les definicions de tots els indicadors incorporats i el calendari.

 

Educació infantil i primària


>>Orientacions per als centres 
 

Responsable

Actuació

Termini

Centres

Revisió, entrada de dades

del 14 de febrer al 9 de març de 2018

Inspectors

Verificació

fins al 9 de març de 2018

Inspecció territorial SGIE

Control de dades errònies

del 7 al 14 de març de 2018

Subdirecció General de la Inspecció

Processament de dades

15 i 16 de març de 2018

Centres i inspectors

Anàlisi de dades

a partir del 19 de març de 2018

 

 

Educació secundària


>> Orientacions per als centres
 

 Responsable

 Actuació

 Termini

 Centres

 Revisió, entrada de dades i correcció, si escau.

 del 7 al 27 de novembre de 2017

 Inspectors

 Verificació

 fins al 27 de novembre de 2017

 Inspecció territorial SGIE

 Control de dades

 del 28 de novembre a l’1 de desembre de 2017

 Subdirecció General de la Inspecció

 Processament de dades

 4 de desembre de 2017

 Centres i inspectors

 Anàlisi de dades

 a partir del 4 de desembre de 2017

 

Data d'actualització: 14/02/2018

Accés amb usuari i contrasenya XTEC de centre

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats