Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Detecció de situacions de dificultat en l'alimentació

Malnutrició

El 15 de juliol de 2013 el Departament d’Ensenyament i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya van signar el Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents.

Per tal d’incorporar en el marc d’aquestes actuacions al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de recollir la tasca que es fa sobre aquest aspecte des de la xarxa social, la xarxa educativa i la xarxa sanitària, i de sistematitzar la informació per millorar la prevenció, detecció i resposta a aquestes situacions, s’ha elaborat un document de concreció del Protocol inicial.

Seguidament es relacionen els documents que configuren el marc comú d’actuació dels àmbits social, escolar i sanitari, sens perjudici de les adaptacions que corresponguin a cada territori:

  • Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents (document)
  • Document de desenvolupament del protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents (document)
  • Concreció de l’actuació del centre educatiu en el protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents (període lectiu) (document)

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats