Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Gestió de residus

Gestió de residus

 Molts dels residus generats en la formació pràctica dels alumnes en els diferents centres educatius necessiten un tractament especial. En aquest espai podeu consultar com es pot fer una gestió dels residus per grups o tipus de residus o bé per famílies professionals en què habitualment es generen

 

 

 

Famílies professionals

 

 Agrària  Arts gràfiques  Fusta, moble i suro
Químics: àcids i solucions àcides Químics: àcids i solucions àcides Químics: àcids i solucions àcides
Químics: dissolvents orgànics halogenats  Químics: dissolvents orgànics halogenats Químics: dissolvents orgànics halogenats
Químics: dissolvents orgànics no halogenats Químics: dissolvents orgànics no halogenats Químics: dissolvents orgànics no halogenats
Químics: solucions d'àlcalis i sals inorgàniques Químics: solucions d'àlcalis i sals inorgàniques Químics: solucions d'àlcalis i sals inorgàniques
Químics: solucions de sals i compostos de metalls pesants Químics: solucions de sals i compostos de metalls pesants Químics: solucions de sals i compostos de metalls pesants
Residus de laboratori i vidre contaminat  Residus de laboratori i vidre contaminat Paper brut i cartró
Fitosanitaris i insecticides (contenidors sòlids) Paper brut i cartró  Fusta
Residus biològics Tintes Filtres de partícules
Paper brut i cartró Tòners i cartutxos d'impressió Vernissos
Pintures  - Pintures
Olis de tall  - Laques
Taladrines  -  -
 Imatge personal  Transport i manteniment de vehicles  Instal·lació i manteniment
Productes cosmètics Pols de polit de xapa Refrigerants
Aerosols Massilles Fibres de vidre
Objectes punxants Olis de motor Pintures
Paper brut i cartró Refrigerants Químics: dissolvents orgànics halogenats
Laques Líquids de fre Filtres d'oli
  - Pintures

Filtres de partícules

 - Químics: dissolvents orgànics halogenats Ferralla
- Filtres d'oli Olis de tall
 - Filtres de partícules Aïllants tèrmics i acústics
 - Ferralla Taladrines
 - Olis de tall  -
 - Bateries de plom  -
 - Draps bruts  -
 - Taladrines  -
 Electricitat i electrònica  Fabricació mecànica  Indústries alimentàries
 Químics: àcids i solucions àcides Ferralla Químics: àcids i solucions àcides
 Químics: dissolvents orgànics halogenats Químics: dissolvents orgànics halogenats Químics: dissolvents orgànics halogenats
 Químics: dissolvents orgànics no halogenats Químics: dissolvents orgànics no halogenats Químics: dissolvents orgànics no halogenats
 Químics: solucions d'àlcalis i sals inorgàniques Olis de tall Químics: solucions d'àlcalis i sals inorgàniques
 Químics: solucions de sals i compostos de metalls pesants  Pintures Químics: solucions de sals i compostos de metalls pesants
 Residus de laboratori i vidre contaminat Pols de polit de xapa Residus de laboratori i vidre contaminat
 Material electrònic i informàtic Taladrines Olis de cuina
 Bateries de plom  - Productes de neteja
 -  - Residus biològics
 Química  Sanitat  
 Químics: àcids i solucions àcides  Químics: àcids i solucions àcides  -
 Químics: dissolvents orgànics halogenats  Químics: dissolvents orgànics halogenats   -
 Químics: dissolvents orgànics no halogenats Químics: dissolvents orgànics no halogenats   -
 Químics: solucions d'àlcalis i sals inorgàniques Químics: solucions d'àlcalis i sals inorgàniques   -
 Químics: solucions de sals i compostos de metalls pesants Químics: solucions de sals i compostos de metalls pesants   -
 Residus de laboratori i vidre contaminat Residus de laboratori i vidre contaminat   -
 Bateries sense plom  Residus biològics   -
 -  Bateries sense plom   -

  

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats