Menú d'eines

Cercador

26 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Escola i família

Escola i FamíliaUn dels eixos d’actuació del Pla de Govern Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció dels fracàs escolar a Catalunya 2012-2018 és facilitar i promoure la implicació i compromís de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal dels seus fills. Amb aquesta finalitat, el Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres l'aplicació informàtica Escola i família, amb orientacions i recursos per promoure la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills i la participació en el funcionament del centre.

L’aplicació contempla les següents línies d’intervenció:

 • Acollida per a les famílies
 • Carta de compromís educatiu
 • Acció tutorial compartida
 • Informació i comunicació
 • Participació en el seguiment escolar dels fills, en el funcionament del centre i en projectes compartits.
 • Formació per a la família. Escola de pares i mares.

Per tal de reflexionar sobre la importància de la participació de les famílies, el Departament d’Ensenyament ofereix als centres educatius l’eina de sensibilització, que a partir d’unes dinàmiques i uns qüestionaris específics per a cada sector de la comunitat educativa, permet determinar els punts febles i les línies d’intervenció prioritàries per iniciar un projecte de famílies, el qual es podrà desenvolupar amb el suport de l’aplicació Escola i Família.

 

Curs telemàtic

Coresponsabilitat i èxit educatiu
Curs telemàtic que posa a l’abast dels docents orientacions i recursos per implicar les famílies en el procés escolar dels fills i per potenciar la coresponsabilitat amb el centre educatiu. També proposa reflexionar sobre el paper de la família en l’educació dels fills, així com compatir i analitzar experiències sobre aquest tema.

Hi ha dues modalitats del curs segons els destinataris:

 • Professorat de diversos centres educatius d'Educació Infantil i Primària (cicle inicial i cicle mitjà)
 • Professorat de diversos centres educatius d'Educació Primària (cicle superior) i Educació Secundària Obligatòria
   

Més informació

 

Web Família i escola: Junts per l'educació

El Departament publica aquest web adreçat a les famílies, i té com a objectius difondre informació, orientacions i recursos per millorar la seva implicació en el procés escolar dels seus fills i filles i facilitar-los la seva tasca educativa.

Vés al web Família i escola
 

Per als directors dels centres amb usuari i contrasenya GICAR o amb certificat digital
Manual de l'usuari

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats