Menú d'eines

Cercador

13 de novembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Ara és demà: tallers

Ara és demà

El Consell Escolar de Catalunya us proposa fer una reflexió sincera, en profunditat i compartida amb tots els sectors de la comunitat educativa sobre el futur de l'educació. Ens interessa molt conèixer el vostre punt de vista sobre qüestions cabdals que afecten l’ensenyar i l’aprendre, per això us invitem a participar en aquest debat obert al conjunt de la comunitat educativa.

Es convoca a participar en el debat totes les entitats i persones integrants de la comunitat educativa. Totes les entitats i persones participants aporten valor i diversitat al debat i, doncs, unes no tenen més rellevància que les altres. L’objectiu del procés de participació és l’exploració i la reflexió en escenaris educatius futurs, no pas el consens. El debat aportarà propostes, consensuades o no, per enriquir la presa de decisions a nivell polític. Amb l’única limitació de no tractar els aspectes concrets referents al dia a dia, totes les propostes seran tingudes en compte. El Consell Escolar de Catalunya es compromet a explicar quines propostes s’hauran incorporat i quines no, i per quines raons. En els tallers, totes les opinions seran escoltades.

Per arribar al conjunt de la comunitat educativa, amb la col·laboració de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, es proposa la realització de tallers de participació territorials i de centre.

 

Taller de centre

Feu el debat Ara és demà al vostre centre. Aquí us expliquem com fer-ho.

1.Seguiu les indicacions de la Guia per realitzar el debat al centre per preparar i realitzar el debat al vostre centre.

2. Preguntes sobre els eixos del debat. Qüestionari per plantejar la discussió dels aspectes fonamentals de cada eix del debat. (pautes per al debat)

3. Elaboreu unes conclusions globals a partir de la pauta de recollida d’aportacions al debat.

4. Abans de donar per finalitzat el taller, passeu el formulari d’avaluació del procés als participants.

4. Feu arribar les vostres conclusions, als participants i al responsable dels serveis educatius de la vostra zona, abans del 7 d'abril de 2017.

5. També podeu fer difusió de les conclusions a la vostra comunitat escolar.

 

Taller territorial del procés participatiu

Participeu en els tallers territorials del procés participatiu per al debat Ara és demà. Es tracta de sessions presencials, catorze arreu del territori, perquè el conjunt de la comunitat educativa deliberi sobre el futur de l’educació a Catalunya i aporti el seu punt de vista.

Aquestes sessions presencials tenen lloc a diferents ciutats, quan feu la inscripció heu de triar-ne una. 
Places limitades. Es demanarà confirmació un cop feta la preassignació.

 

Sol·licitud d'inscripció a un Taller territorial

      


Personal de l'administració educativa o de serveis educatius
Docent no universitari/ària
Docent universitari/ària
Alumne/a
Personal d'empreses o serveis professionals del sector educatiu
Personal d'institucions, entitats, associacions, organismes
Famílies
Altres

 

 


Vielha: 25 d'abril de 2017, de 17 a 20 h
 

 

Autorització de drets d’ús de dades i imatges (majors d'edat)

 

Autoritzo que la meva imatge i la veu puguin aparèixer en els espais i mitjans de comunicació i difusió d’informació de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat exclusiva de difondre experiències educatives de participació ciutadana.

En compliment del que diu l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al fitxer "Producció audiovisual" del qual és responsable la Secretaria de Polítiques Educatives. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la normativa vigent. Per exercir aquests drets heu d’adreçar un escrit a via augusta, 202-226. 08021. Barcelona dirigit a la Secretaria de Polítiques Educatives.No

 

 

Autorització de drets d’ús de dades i imatges (menors d'edat)

Els pares, mares o tutors legals dels menors d'edat que assiteixin als tallers han d'emplenar i signar aquesta autorització de l'ús d'imatges dels menors. Es pot lliurar en mà el dia del taller o remetre-la electrònicament a araesdema@gencat.cat abans del taller.

Descarregar autorització

 

 

Llocs de realització dels tallers territorials

 

Població

 Data 2017

Edifici

Adreça

Telèfon

Barcelona 8 de març,
de 17 a 20 h
Centre Cívic Convent de Sant Agustí Carrer del Comerç, 36 932 565 000
Barcelona 30 de març CESIRES Avinguda de les Drassanes, 10 938 823 100
Girona 2 de març,
de 17 a 20 h
Serveis Educatius del Gironès Carrer Isabel la Catòlica, 19 972 413 569
La Seu d'Urgell 4 d'abril,
de 17 a 20 h
Centre cultural Les Monges Plaça de les Monges, 2 973 350 010
Lleida 7 de març,
de 17 a 20 h
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera. Universitat de Lleida Campus de Cappont. Carrer Jaume II, 67 bis ---
L'Hospitalet de Llobregat 16 de març,
de 17 a 20 h
Centre cultural Bellvitge Av. d’Amèrica, 53 934 036 155
Manresa 9 de març,
de 17 a 20 h
Serveis Territorials Carretera de Vic, 175-177 936 930 590
Mollet del Vallès 15 de març,
de 17 a 20 h
Institut Aiguaviva Rambla de Pompeu Fabra, 1 935 932 436
Reus 6 d'abril,
de 17 a 20 h.
 Institut Baix Camp Carrer de Jacint Barrau , 1 977 310 953
Sabadell 21 de març,
de 17 a 20 h
 Serveis Territorials Carrer Marquès de Comillas, 67-69 937 484 455
Sant Feliu de Llobregat 14 de març,
de 17 a 20 h
 Palau Falguera Carrer Falguera, 2 936 858 006
Tarragona 28 de febrer,
de 17 a 20 h
 Institut Antoni de Martí i Franquès Carrer Enric d’Ossó, 3 977 240 214
Tortosa  28 de març,
de 17 a 20 h
Serveis Territorials  Mare de Déu de la Providència 5-9. 977 448 711
Vielha 25 d'abril ,
de 17 a 20 h
Sala Polivalent de l'ESC Garona Pas d'Arro, 35 973 640 078
Vilafranca 23 de març ,
de 17 a 20 h
 Edifici de l’Enològica Carrer d’Amàlia Soler, 29 938 171 169

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats