Assesorament de projectes Erasmus+

Erasmus+Procediment i requisits per sol·licitar l'assessorament de projectes Erasmus+


Termini de presentació de sol·licituds, fins al 31 de maig de 2019

Concurs El Gust per la Lectura

Gust per la lecturaConsulteu les dates i les instruccions

Diagnosi i Pla d’actuació per a la biblioteca escolar

punteduAplicació de suport a l’elaboració i implementació del Projecte de biblioteca de centre.

Escola i família

Escola i famíliaOrientacions i recursos per promoure la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels fills i la participació en el funcionament del centre

Igualtat de gènere

Igualtat de gènere

Recursos i documents per a la igualtat de gènere

Llengües i cultures d'origen

Plurilingüisme

El programa vol facilitar-ne l’aprenentatge i el reconeixement acadèmic a tots els alumnes i promoure la tolerància i el respecte a la diversitat

Pla TAC

Pla TACAplicació informàtica per a l'elaboració del Pla TAC del centre

Premis extraordinaris de batxillerat

PremiAnimeu a participar als vostres alumnes amb una mitjana igual o superior a 8.75.

Programa de certificació de llengües

ProgramaConvocatòria per a centres d'ESO, batxillerat, cicles d'FP, d'APD i d'ensenyaments esportius de règim especial.
Publicació de centres seleccionats

Projecte de convivència

Projecte de convivènciaAccés a l'eina de suport informàtic que ofereix al centre orientacions i recursos per a l'elaboració del Projecte de convivència de centre

Servei comunitari

Termini per contestar el qüestionari fins a l'1 de juny

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats