Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Segona fase d'admissió a CFGM (setembre)

 

Pas 1. Calcular les places vacants

Un cop finalitzada la matrícula i la gestió de la llista d’espera, el personal de secretaria del centre (amb la supervisió de la direcció) ha d’informar de les places vacants a fi que es pugui difondre l’oferta de places per a la segona fase d’admissió als cicles formatius de grau mitjà, que es du a terme el mes de setembre.

>> A la GEDAC, cal introduir aquesta dada a la pantalla Recollida de vacants per a la segona fase d’admissió de CFPM del mòdul Preinscripció.

 

Pas 2. Difondre la informació

En la data prevista, l’equip directiu ha d'especificar en els espais reservats la informació sobre el segon procés d’admissió (calendari, oferta de places vacants).

>> A l’aplicació GEDAC podeu publicar el document de l’oferta, que es pot imprimir des de l’aplicació (Preinscripció > Llistats d'oferta > Vacants).

 

Pas 3. Gestionar el segon procés d’admissió

Només els alumnes que han participat en el procés de preinscripció i que no se'ls ha assignat cap plaça poden participar en el segon procés d’admissió.

Els sol·licitants que participin en la segona fase d’admissió cal que accedeixin, en el termini establert en el calendari, a la seva sol·licitud de preinscripció mitjançant l’enllaç que hi haurà disponible a la  web de la preinscripció. Per accedir-hi cal que s’identifiquin amb el codi de sol·licitud i el document identificatiu de d’alumne, si és major d’edat o compleix els 18 anys l’any 20189, o del tutor referent per les consultes a la web informat en la sol·licitud.

Es poden introduir i desar fins a 5 peticions més d’entre els centres i cicles que hagin ofert vacants en aquesta segona fase d’admissió.

Finalment, GEDAC fa l’assignació de les places i cada centre ha de publicar al seu tauler d’anuncis la llista d’alumnes admesos com a resultat d’aquest procés extraordinari d’admissió.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar els PDFs “Alumes assignats al centre amb indicació de la primera petició (segona volta)” i “Alumnes preinscrits al centre (segona volta)” i imprimir-lo.

 

 

Data d'actualització: 6 de març de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats