Calendari

Calendari de preinscripció amb les tasques dels centres

 Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

Fases

Dates

Aplicació

Més info

Informar dels torns de les places a ofertar Nou!

del 25 de març al 22 d'abril

OFEEDU

 [+]

Gestió de l'oferta (reserva per a alumnes del centre) Nou!

del 29 d'abril al 3 de maig

GEDAC [+]

Difusió de l'oferta

10 de maig

GEDAC [+]

 Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

del 14 al 21 de maig

GEDAC [+]

 Presentació de documentació

fins al 23 de maig

 -- [+]

Introducció i validació de sol·licituds (per sortir a la llista de barem provisional)

del 22 de maig fins al 5 de juny

GEDAC [+]

Creuament amb la GSA per recuperar notes de les proves d’accés

30 i 31 de maig

 GEDAC --

 Publicació de llistes amb el barem provisional

7  de juny

GEDAC [+]

 Presentació de reclamacions

del 10 al 14 de juny

GEDAC [+]

 Resolució de reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)

17 de juny

GEDAC [+]

 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

19 de juny

GEDAC [+]

 Sorteig del número per al desempat

20 de juny

 --  --

 Últim dia per revisar reserva de places a l'aplicació (per part de la Inspecció a petició del centre)

21 de juny

GEDAC [+]

 Publicació de llistes ordenades definitives

25 de juny

GEDAC  [+]
    

 Publicar oferta definitiva

5 de juliol

GEDAC [+]

 Publicació de les llistes d'admesos

8 de juliol

GEDAC [+]
    

 Matriculació 

del 9 al 15 de juliol

RALC [+]

 Finalització de la matrículació

 del 16 al 22 de juliol

RALC  [+]

Fi de termini de recollida de vacants pel setembre

26 de juliol

GEDAC   [+]
       

Publicació de centres i cicles amb places vacants

2 de setembre

GEDAC

 [+]

Ampliació de sol·licituds de la 2a fase d'admissió de participants en la preinscripció Nou!

3 i 4 de setembre

GEDAC
Mòdul en línia
[+] 

Publicació de la llista d'admesos Nou!

6 de setembre

GEDAC  [+]

Període de matrícula 2a fase Nou!

9 i 10 de setembre

RALC 

 [+]

 

 Cicles formatius de formació professional de grau superior

Fases

Dates

Aplicació

Més info

Informar torns de les places a ofertar Nou!

del 25 de març al 22 d'abril

OFEEDU [+]

Gestió de l'oferta (reserva per a alumnes del centre)

del 13 al 17 de maig

GEDAC [+]

Difusió de l'oferta

24 de maig

GEDAC [+]

 Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

del 29 de maig al 5 de juny

GEDAC [+]

 Presentació de documentació

fins al 7 de juny

 -- [+]

Introducció i validació de sol·licituds (per sortir a la llista de barem provisional)

del 29 de maig al 26 de juny

GEDAC [+]

 Creuament amb RALC/HTE/GSA per recuperar notes de btaxillerat, CFPM i proves d'accés (CFPS)

19 i 20 de juny

GEDAC [+]

 Validació de criteris de prioritat després de la recuperació de notes

del 21 al 26 de juny

GEDAC

[+]

 Publicació de llistes amb el barem provisional

28 de juny

GEDAC [+]

 Presentació de reclamacions

de l'1 al 4 de juliol

GEDAC [+]

 Resolució de reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)

4 de juliol

GEDAC [+]

 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

8 de juliol

GEDAC [+]

 Sorteig del número per al desempat

9 de juliol

 --  --

 Últim dia per revisar reserva de places a l'aplicació (per part de la Inspecció a petició del centre)

9 de juliol

GEDAC [+]

 Publicació de llistes ordenades definitives

10 de juliol

GEDAC  [+]
    

 Publicar oferta definitiva

16 de juliol

GEDAC [+]

 Publicació de les llistes d'admesos

17 de juliol

GEDAC [+]
    

 Matriculació 

del 18 al 23 de juliol

RALC [+]

 Finalització de la matrículació

 del 24 al 29 de juliol

RALC  [+]

  

Aquest calendari és una previsió. S’informarà de qualsevol modificació a l’apartat de novetats del Portal de centres i als avisos de les aplicacions informàtiques.

Data d'actualització: 22 de març de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats