•  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Calendari

ESO

Fases

Dates

Aplicació

Més info

Gestió de l'oferta (reserva per a alumnes del centre)

del 20 al 22 de març

GEDAC [+]

Difusió de l'oferta

9 d'abril GEDAC [+]

 Presentació de sol·licituds

del 13 al 24 d'abril

GEDAC [+]

 Presentació de documentació

fins al 25 d'abril

 -- [+]

 Introducció i validació de sol·licituds (per sortir a la llista de barem provisional)

del 13 d'abril al 2 de maig, fins a les 17h

GEDAC [+]

 Publicació de llistes amb el barem provisional

 3 de maig

GEDAC [+]

 Presentació de reclamacions

 del 4 al 8 de maig

GEDAC [+]

 Resolució de reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)

 9 de maig, fins a les 17h

GEDAC [+]

 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

 10 de maig

GEDAC [+]

 Sorteig del número per al desempat

  11 de maig

 13.841 --

 Últim dia per revisar reserva de places a l'aplicació (per part de la Inspecció a petició del centre)

 14 de maig

GEDAC [+]

 Publicació de llistes ordenades definitives

 15 de maig

GEDAC   [+]
    
 Ampliació de peticions (per als sol·licitants que necessiten assignació d'ofici)   31 de maig al 4 de juny  Accés online per als sol·licitants  --

 Publicar oferta definitiva

 11 de juny

GEDAC [+]

 Publicació de les llistes d'admesos

  12 de juny

GEDAC [+]
    

 Matriculació de 1er d'ESO

 del 21 al 27 de juny

RALC
SAGA
[+]

 Matriculació o confirmació de plaça de 2n, 3r i 4rt d'ESO

 del 25 al 29 de juny

RALC
SAGA
[+]

Ajustament de la matrícula prevista a ESO

 del 2 al 13 de juliol

GEDAC [+]
       

Període de matrícula extraordinària

 del 5 al 7 de setembre

RALC
SAGA
[+]

 Finalització de la matrícula 

del 12 al 18 de setembre

RALC [+]

Publicació  de les llistes d'alumnes matriculats procedents de preinscripció i nova admissió

 1 d'octubre

GEDAC [+]

 

Aquest calendari és una previsió. S’informarà de qualsevol modificació a l’apartat de novetats del Portal de centres i als avisos de les aplicacions informàtiques.

Data d'actualització: 4 de juliol de 2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats