Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Finalització de la matrícula i llista d'espera

Pas 1. Finalització del procés de matrícula

Un cop s’han acabat d’enregistrar totes les matrícules dels alumnes (tant les dels alumnes propis del centre com dels alumnes procedents del procés de preinscripció), el personal de secretaria del centre (amb la supervisió de la direcció del centre) ha de dur a terme el procés de finalització de matrícula.

Cal accedir a la pantalla corresponent de RALC i “finalitzar” (per cada modalitat i règim) nivell a nivell, començant pel primer i en ordre creixent. És molt important fer correctament aquesta acció perquè permet assignar les places vacants resultants a les peticions que estan en llista d’espera.

>> A l’aplicació RALC cal fer la finalització nivell per nivell.

 

Pas 2. Gestionar la llista d’espera

El personal de secretaria del centre, amb la supervisió de la direcció del centre, contacta amb les famílies que tenen una petició en llista d’espera d’admissió al centre, a les quals s’assigna plaça per estricte ordre. Cal matricular l’alumne que accepti la plaça i reflectir a l’aplicació els casos de renúncia.

>> A l’aplicació GEDAC, cal fer la gestió des de l’opció corresponent del mòdul d’Admissió.

 

Data d'actualització: 5 de març de 2019
 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats