Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Finalització de la matrícula i llista d'espera

Finalització de la matrícula i gestió de la llista d’espera

Pas 1. Finalització del procés de matrícula

Un cop s’han acabat d’enregistrar totes les matrícules dels alumnes (tant les dels alumnes propis del centre com dels alumnes procedents del procés de preinscripció), el personal de secretaria del centre (amb la supervisió de la direcció del centre) ha de dur a terme el procés de finalització de matrícula.

Cal accedir a la pantalla corresponent de RALC i “finalitzar” (per cada ensenyament i torn) nivell a nivell, començant pel primer i en ordre creixent. És molt important fer correctament aquesta acció perquè permet assignar les places vacants resultants a les peticions que estan en llista d’espera.

>> A l’aplicació RALC, cal fer la finalització nivell per nivell.

 

 

Pas 2. Gestionar la llista d’espera

Per a la gestió de les llistes d’espera, cal utilitzar la pantalla corresponent de GEDAC, en què apareixen els alumnes, ordenats per vies i pels criteris d’admissió. Cal assignar la plaça mantenint els percentatges d’assignació per vies i seguint l’ordre dels criteris d’admissió. Després cal matricular l’alumne que accepti la plaça i reflectir a l’aplicació els casos de renúncia.

>> A l’aplicació GEDAC, cal fer la gestió des de la nova pantalla de gestió de llistes d’espera del mòdul d’Admissió.

 

Data d'actualització: 13 de març de 2017

  

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats