Menú d'eines

Cercador

22 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Fi del procés

Pas 1. Elaborar i publicar les llistes d’alumnes matriculats al centre

A inici de curs, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, obté la llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió, que inclou el nombre de vacants resultants un cop finalitzat en procés.

L’equip directiu del centre ha de col·locar aquestes llistes en els espais reservats de l’interior del centre.

 >> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar el PDF corresponent i imprimir-lo.

 

Pas 2. Valorar el procés

L’equip directiu, un cop acabat el procés de preinscripció, convoca el consell escolar per valorar el procés de preinscripció i fa constar en l’acta de la sessió que el procés s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent, així com les incidències produïdes, si escau. Aquesta informació s’ha de fer arribar als Serveis territorials o al Consorci.

 

Pas 3. Acollir l’alumnat assignat

L’equip directiu planifica els actes, reunions i entrevistes que consideri necessaris per acollir els alumnes al centre.

 

Pas 4 Arxivar la documentació

Cal guardar un mínim de quatre anys les sol·licituds de preinscripció i tota la documentació acreditativa del procés. Els originals de la documentació han de quedar custodiats en el centre de la primera petició.

 

 

Data d'actualització: 25 de febrer de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats