Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Finalització de la matrícula i llista d'espera

 Pas 1. Finalització del procés de matrícula

Un cop s’han acabat d’enregistrar totes les matrícules dels alumnes (tant les dels alumnes propis del centre com dels alumnes procedents del procés de preinscripció), el personal de secretaria del centre (amb la supervisió de la direcció del centre) ha de dur a terme el procés de finalització de matrícula. 

Cal accedir al RALC i “finalitzar” nivell per nivell, començant pel primer i en ordre creixent. És molt important fer correctament aquesta acció perquè permet assignar les places vacants resultants a les peticions que estan en llista d’espera.

  • En el cas de P3: les places vacants s’assignen automàticament;
  • Per a la resta de nivells de segon cicle d’educació infantil i tots els nivells d’educació primària: les places vacants no s’assignen a les peticions que estan en la llista d’espera fins que no s’ha validat des dels serveis territorials que la finalització està ben feta.

>> A l’aplicació RALC, cal fer la finalització nivell per nivell.

 

Pas 2. Gestionar la llista d’espera

El personal de secretaria del centre, amb la supervisió de la direcció del centre, contacta amb les famílies que tenen una petició en llista d’espera d’admissió al centre, a les quals s’assigna plaça per estricte ordre. Cal matricular l’alumne que accepti la plaça i reflectir a l’aplicació els casos de renúncia.

>> A l’aplicació GEDAC, cal fer la gestió des de l’opció corresponent del mòdul d'Admissió.

 

Data d'actualització: 8 de març de 2018 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats