Menú d'eines

Cercador

19 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Assignacions

Pas 1. Elaborar i difondre l’oferta final

Si el Departament ha comunicat canvis en l’assignació de llocs escolars del centre o hi ha canvis en la reserva de places, l’equip directiu ha de concretar l’oferta final. L’equip directiu ha de col·locar el document amb l’oferta final en els espais reservats del centre.

Recordeu d’enviar còpia d’aquesta informació a l’Ajuntament i a l’OME, si escau.

>> A l’aplicació GEDAC si és necessari fer una rectificació de la reserva de places, cal informar a la Inspecció perquè faci el canvi, accedint al menú Oferta > Revisió de la previsió. Podeu publicar el document de l’oferta, d’acord amb el calendari, que es pot imprimir des de l’aplicació accedint al menú Preinscripció - Publicacions > Publicació de l’oferta. 

 

Pas 2. Elaborar i publicar les llistes d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició, d’alumnes preinscrits al centre amb indicació de l'assignació i d’alumnes en llista d’espera

El personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, obté la llista d’alumnes admesos al centre, la llista d’espera i, si escau, la llista d’alumnes preinscrits en el centre i assignats a un altre centre. Les llistes d’espera inclouen les sol·licituds que han demanat el centre en primer opció i també en opcions posteriors (sempre que no tinguin assignada una petició més prioritzada).

L’equip directiu del centre ha de col·locar aquestes llistes en els espais reservats de l’interior del centre.

 >> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar el PDF corresponents i imprimir-los.

 

Data d'actualització: 25 de febrer  de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats