Menú d'eines

Cercador

27 de febrer de 2017


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Educació d'adults i PFI

Calendari de preinscripció amb les tasques dels centres
Ensenyaments d’educació d’adults

Fases

Dates

Més info

 Publicació de l'oferta d'ensenyaments

 23 de maig

-- 

 Gestió de l'oferta (reserva per a alumnes dels centres)

 13 i 14 de juny

--

 Difusió de vacants

 16 de juny

--

 Procés de informació i orientació en els centres

 durant el mes de juny

--

 Matrícula de l'alumnat propi

 de l'17 al 15 de juliol

--
 

 Presentació de sol·licituds

 del 20 al 28 de juny

--

 Entrada de sol·licituds

 del 20 al 30 de juny

--

 Llistes amb el barem provisional

 5 de juliol

--

 Sorteig

 6 de juliol

--

 Reclamacions

 del 5 al 7 de juliol

--

 Entrada de resolució de reclamacions

 fins al 8 de juliol (matí)

--

 Llistes amb el barem definitiu (després d'entrada la resolució de les reclamacions)

 8 de juliol

--

 Publicació de les llistes d'admesos

 13 de juliol

--

 Període de matriculació

 del 2 al 9 de setembre

--

 Matrícula dels alumnes de la llista d'espera

 a partir del 12 de setembre --

  

Programes de Formació i Inserció

Fases

Dates

Més info

 Difusió de l'oferta 

 13 de maig

-- 

 Presentació de sol·licituds

 del 17 al 27 de maig

--

 Entrada de sol·licituds (per sortir a les llistes de barem provisional)

 del 17 de maig al 3 de juny

--

 Llistes amb el barem provisional

 7 de juny

--

 Sorteig

 8 de juny

--

 Reclamacions

 del 8 al 10 de juny

--

 Resolució de reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds) 

 13 de juny

--

 Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

 14 de juny

--

 

 Publicar l'oferta definitiva

  1 de juliol

 

 Publicar les llistes d'admesos

 4 de juliol

 
 

 Període de matriculació

 de l'1 al 9 de setembre

--

 Comunicació de la matrícula

 del 12 al 16 de setembre --

  

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats