Menú d'eines

Cercador

26 d'abril de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Mobilitat formativa i cooperació europea i internacional

MobilitatEl Departament convoca un concurs públic per a la selecció de centres educatius de formació professional que vulguin formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2018-2019. 

La finalitat i objectius dels programa s’estableixen en l’Annex 1 a la Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

 

Selecció i resolució

Els criteris de selecció d'aquesta convocatòria es recullen a l'annex 1 de la Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre.

>> Relació de centres seleccionats

 

Requisits 

 Poden formar part del Programa els centres educatius de Catalunya que reuneixin els següents requisits:

  • Impartir ensenyaments professionals.
  • Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo. 

 

Sol·licitud

El director o directora de l'intitut pot demanar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant una sol·licitud adreçada a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a la qual s'ha d'adjuntar la memòria de projectes i activitats (cal emplenar un full per cada experiència, servei o conveni).

  • Fora de termin

 

Tramesa de documentació

Tant la sol·licitud com la memòria de projectes i activitats s'han d'enviar Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

  • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
  • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica. 

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper. 

 

Normativa i relació de centres que participen

Resolució per la qual es fa pública la llista dels centres educatius seleccionats per a incorporar-se al Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2018-2019, a l’empara de la Resolució ENS/2109/2018, de 12 de setembre, (DOGC núm. 7711, de 21.9.2018).

Resolució ENS/1016/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2018-2019. 

Resolució ENS/1721/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/1421/2016, de 2 de juny, per la qual es modifica la denominació del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, que passa a denominar-se Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2016-2017.

Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

Relació  dels centres seleccionats a l’empara de la Resolució ENS/1421/2016, de 2 de juny, per la qual es modifica la denominació del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, que passa a denominar-se Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2016-2017, (DOGC núm. 7138, de 9.6.2016).

 

Data d'actualització: 25/09/2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats