Menú d'eines

Cercador

20 de maig de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa InnovaFP

InnovaFPEl Departament convoca un concurs públic per a la selecció de centres educatius de formació professional que vulguin formar part del Programa InnovaFP a partir del curs 2018-2019.

La finalitat i els objectius del Programa s'estableixen a la Resolució ENS/1080/2014, de 5 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2014-2015, i es dóna publicitat dels que actualment en formen part.

 

Selecció i resolució

La selecció dels centres s'ha de fer d'acord amb els criteris establerts a l'article 4.4 de l'annex 1 de la Resolució ENS/1080/2014.

>> Relació de centres seleccionats (modificació de la relació)

 

Requisits 

Poden formar part del Programa InnovaFP els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els requisits següents: 

  • Impartir ensenyaments de formació professional inicial.
  • Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.
  • Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les estratègies d'innovació i transferència de coneixement amb les empreses i entitats del seu entorn de relació. 

 

Sol·licitud

El titular pot demanar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant una sol·licitud  adreçada a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a la qual s'ha d'adjuntar la memòria de projectes i activitats. Pel que fa a la memòria, cal emplenar un full per cada experiència, servei o conveni. 

  • Fora de termini

 

Tramesa de documentació

Tant la sol·licitud com la memòria de projectes s'han d'enviar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

  • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
  • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica.

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper. 

 

Selecció i resolució

La selecció dels centres es farà d'acord amb els criteris establerts a l'article 4.4 de l'annex 1 de la Resolució ENS/1080/2014.

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldrà aquesta convocatòria i la relació de centres es publicarà en aquest portal. 

 

Normativa

Resolució ENS/2002/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/1013/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2018-2019.

 

Data d'actualització: 03/09/2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats