Menú d'eines

Cercador

24 de maig de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa InnovaFP

El Departament convoca un concurs públic per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa InnovaFP a partir del curs 2017-2018, d'acord amb el que estableix la Resolució ENS/1080/2014, de 5 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2014-2015, i es dóna publicitat dels que actualment en formen part.

 

Requisits 

Poden formar part del Programa InnovaFP els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els requisits següents: 

  • Impartir ensenyaments de formació professional inicial.
  • Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.
  • Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les estratègies d'innovació i transferència de coneixement amb les empreses i entitats del seu entorn de relació. 

 

Sol·licitud

El titular pot demanar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant una sol·licitud adreçada a la Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a la qual s'ha d'adjuntar la memòria de projectes o activitats. Pel que fa a la memòria, cal emplenar un full per cada experiència, servei o conveni.
 


Sol·licitud -  1744kb
Memòria de projectes i activitats - 133kb

Termini de presentació: del 5 al 20 de juny de 2017

S'ha d'enviar una còpia de tota la documentació a programesfp.ensenyament@gencat.cat.

 

  

Selecció i resolució

La selecció dels centres es farà d'acord amb els criteris establerts a l'article 4.4 de l'annex 1 de la Resolució ENS/1080/2014.

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldrà aquesta convocatòria i la relació de centres es publicarà en aquest portal.

 

 

Normativa i relació de centres que hi participen

Resolució ENS/2160/2017, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/1244/2017, de 24 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/2269/2016, de 3 d'octubre, del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es fa pública la relació de centres que participen en el programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, en el curs 2016-2017.

Resolució ENS/1244/2016, d'11 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2016-2017.

Resolució ENS/1080/2014, de 5 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2014-2015, i es dóna publicitat dels que actualment en formen part.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats