Menú d'eines

Cercador

21 de setembre de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme

PlurilingüismeEl Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) és un projecte que ofereix orientacions, assessorament i formació als centres que hi participen, amb l’objecte que incorporin i sistematitzin estratègies de treball integrat de continguts i llengua estrangera, per incrementar el grau d’exposició dels alumnes a la llengua estrangera i per introduir pràctiques de gestió del coneixement en diverses llengües en la docència. 

La participació en el programa comporta la fixació, per part dels centres, d’uns objectius i actuacions que han d’haver quedat recollits en el Projecte educatiu del centre i en el Projecte lingüístic, i que es desenvoluparan durant dos cursos escolars com a mínim.

La Resolució de 8 d’abril de 2016 en recull els objectius i continguts, i informa dels centres que hi participen en les edicions 2014-2016 i 2015-2017. 

 

Més informació

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats