Menú d'eines

Cercador

18 d'agost de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Subvencions per contractar personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials. Curs 2018-2019

Als efectes d’aquesta convocatòria, aquests alumnes són els que tenen necessitats educatives especials vinculades a discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus. 

  • Presentació de la sol·licitud: del 24 d'agost al 6 de setembre de 2018
  • Justificació de la subvenció: fins al 30 de setembre de 2019
     

>> Accés al tràmit

 

Normativa

Resolució EDU/1340/2019, de 16 de maig, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 410190) (DOGC núm. 7880, de 22.5.2019)

Resolució ENS/1965/2018, de 24 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 410190). (DOGC núm. 7691 publicat el 23/08/2018)

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats