Menú d'eines

Cercador

23 de febrer de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Subvencions per al finançament addicional dels centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides. Curs 2017-2018

Aquesta subvenció té per objecte aportar recursos addicionals als centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya en funció de les característiques socioeconòmiques de la zona i la tipologia de les famílies dels alumnes.

La finalitat de la subvenció és evitar la discriminació dels alumnes pertanyents a famílies en situació econòmica més desafavorida, suplint les aportacions que les famílies no poden realitzar per motius econòmics, i que serveixen per finançar les activitats complementàries que desenvolupa el centre.

 

 

Normativa

Resolució ENS/2381/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 365461).

Ordre ENS/198/2017, de 25 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats