Menú d'eines

Cercador

24 de febrer de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Subvencions per contractar personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials. Curs 2017-2018

Aquestes subvencions tenen com a finalitat finançar la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials en centres privats concertats durant el curs escolar 2017-2018. 

Als efectes d’aquesta convocatòria, aquests alumnes són els que tenen necessitats educatives especials vinculades a discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus.
 

 

  • Termini per presentar la sol·licitud: del 24 d'agost al 6 de setembre de 2017
  • Termini per presentar la justificació de la subvenció rebuda: fins al 30 de setembre de 2018

>> Accés al tràmit

 

 

 

Normativa

Resolució ENS/2049/2017, de 28 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 358013).

Ordre ENS/160/2017, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats