Menú d'eines

Cercador

15 de novembre de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals

El Departament convoca un concurs públic per a la selecció de centres privats sostinguts amb fons públics de formació professional que vulguin formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria a partir del curs 2017-2018.

La finalitat i els objectius del Programa s'estableixen a l'annex 1 de la Resolució ENS/2096/2015, de 14 de setembre, per la qual es crea el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

 

Requisits dels centres participants

Poden formar part del Programa els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els requisits següents:

  • Impartir ensenyaments professionals.
  • Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.

 

Sol·licitud

El titular pot demanar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant una sol·licitud adreçada a la Sub-direcció General de Programes, Formació i Innovació de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a la qual s'ha d'adjuntar la memòria de projectes o activitats. Pel que fa a la memòria, cal emplenar un full per cada experiència, servei o conveni.
 


Sol·licitud  -  458kb
Memòria de projectes i activitats - 133kb

Termini de presentació: del 25 de maig al 26 de juny de 2017

S'ha d'enviar una còpia de tota la documentació a programesfp.ensenyament@gencat.cat.

 

  

Selecció i resolució

Els projectes es valoren i puntuen, d'acord amb els criteris establerts a l'annex 1 de la Resolució ENS/2096/2015, per una comissió de selecció, que formula la proposta de centres seleccionats al Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 

 

Memòria de seguiment i avaluació del projecte

Els centres han de trametre anualment, finalitzat el curs escolar corresponent,  una memòria sobre el desplegament del Programa, la situació dins el centre i l'avaluació, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

Normativa i relació de centres que hi participen

Resolució ENS/2158/2017, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/1109/2017, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/2118/2016, de 13 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per formar part del programa de foment i suport de l'emprenedoria a partir del curs 2016-2017.

Resolució ENS/1295/2016, de 19 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2016-2017.

Resolució ENS/45/2016, de 14 de gener, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats i dels exclosos per formar part del programa de foment i suport a l'emprenedoria a partir del curs 2015-2016.

Resolució ENS/2096/2015, de 14 de setembre, per la qual es crea el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

 

 

>> Tornar a la pàgina de Gestió d'ajuts i serveis

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats