Menú d'eines

Cercador

20 de setembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Subvencions per al foment de la certificació de sistemes de gestió de la qualitat

L’objecte d’aquestes subvencions és fomentar el desplegament de sistemes d'assegurament i millora contínua de la qualitat en els centres educatius privats concertats que imparteixen formació professional inicial, mitjançant l'ajut al finançament dels costos que suposa per als centres el procés d'acreditació del sistema de gestió de la qualitat.

Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres privats concertats de Catalunya que imparteixin formació professional inicial, independentment que aquests ensenyaments estiguin o no concertats, i que disposin en data de publicació de la convocatòria, d’un sistema de gestió acreditat segons les normes internacionals de referència (ISO 9001, EFQM, o d’altres).

 

Justificació

  • Termini per presentar la justificació de la subvenció rebuda: del 10 al 20 d'octubre de 2017

>> Accés al tràmit 

 

Normativa

Resolució ENS/2064/2017, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya, per a l'any 2017 (ref. BDNS 357999). 

Ordre ENS/143/2017, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya. 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats