•  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, durant el curs acadèmic 2017-2018

Aquestes subvencions tenen per objecte l’escolarització d’infants de zero a tres anys en centres educatius de Catalunya de titularitat privada d'iniciativa social. Es destinen íntegrament a minorar la quota a càrrec de les famílies, pel servei d'escolarització rebut durant el curs escolar 2017-2018. 

  • Presentació de la sol·licitud: del 30 d'agost al 13 de setembre de 2018
  • Aportació de la documentació: del 30 d'agost de 2018 al 31 de desembre de 2019
  • Justificació de la subvenció: dins del termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la Resolució d'atorgament de les subvencions.
     

>> Accés al tràmit

 

Normativa

Resolució EDU/495/2019, de 26 de febrer, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 410195).

Resolució ENS/1963/2018, de 24 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 410195).

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats