Menú d'eines

Cercador

19 de setembre de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Què és el GUAC?

L’aplicació GUAC ofereix la possibilitat de gestionar l’accés a les aplicacions de les persones dels centres docents privats (consulteu el Manual d'us).

El GUAC permet:

 • gestionar persones: veure o modificar, segons el cas, un conjunt mínim de dades personals (document d’identitat, nom i cognoms, adreça electrònica i sexe).
 • assignar funcions a les persones: cada persona ha de tenir una (i només una) funció assignada en el sistema informàtic.
  Les funcions que es poden assignar al GUAC són:
  - titular o representant del titular
  - representant del titular per a la gestió acadèmica: (RT director)
  - representant del titular per a gestió d’autoritzacions i subvencions (no s’implementa en aquesta primera fase)
  - personal de centre

Les funcions que s’assignen al GUAC determinen els accessos a les aplicacions i a les funcionalitats.


L’aplicació de gestió de concerts encara no està integrada al Sistema GUAC.

 

Titular o representant del titular

El titular d’un centre docent privat o la persona que aquest determini és qui té assignada la funció de titular o representant del titular del centre davant el Departament d’Ensenyament.

Per a la posada en funcionament de l'aplicació i pel que fa als centres privats concertats, el Departament donarà d'alta amb aquesta funció la persona que així consti a l'aplicació G-concert, per tal que els titulars o representants de la titularitat no s'hagin d'identificar davant dels serveis territorials.

En el cas que es vulgui canviar aquest usuari, la persona representant de la titularitat s'haurà de presentar a la Secció de Centres i Alumnat dels serveis territorials corresponents, o a la Direcció de Centres del Consorci d'Educació de Barcelona, amb el DNI i la documentació que acrediti aquesta representació i solicitar-ne la modificació.

Pel que fa als centres privats no concertats, el titular o representant del titular s'haurà de presentar als serveis territorials per donar-se d'alta a l'aplicació.

La documentació que cal aportar és:

 • acreditació (poders notarials) que identifiquin el representant del titular
 • document d’identitat (DNI o NIE)

El titular o representant del titular té accés a l’aplicació GUAC des d’on ha d’assignar la funció RT director a la persona que consideri convenient.

 

RT director en els centres privats concertats

Pel que fa a la posada en funcionament de l'aplicació, el Departament donarà d'alta als directors. Si el titular o representant del titular vol canviar aquest usuari ho podrà fer directament des de l'aplicació.

Si el director que ha estat donat d'alta té correu electrònic personal XTEC  convindria que comprovés si està caducat o no. Per poder obtenir un duplicat de la contrasenya cal sol·licitar-ho a l'apartat "Atenció a l'usuari" del portal XTEC.

Els directors que no disposin de correu electrònic personal XTEC, el representant del titular haurà d'actualitzar la informació al GUAC o bé comunicar una adreça electrònica alternativa a la Secció de Centres i Alumnat dels serveis territorials, o a la Direcció de Centres del Consorci d'Educació de Barcelona, i així rebre la contrasenya d’accés.

Quan l’RT director té accés a l’aplicació GUAC pot assignar la funció Personal de centre a les persones que consideri convenient i atorgar-los accés a les aplicacions. 


Totes les persones que es donin d’alta al Sistema GUAC rebran un missatge de correu electrònic amb la contrasenya per identificar-se.

 

Aplicacions integrades al sistema GUAC

Les aplicacions que actualment estan integrades al GUAC són les següents:

 • Ajuts i subvencions a activitats extraescolars en llengües estrangeres (ASAELE)
 • PRACTICUM
 • Gestió d'usuaris d'altres centres (GUAC)
 • Qüestionaris per als centres: aules d’acollida (ACO)
 • Gestió dels projectes de centres (PDCENTRE)
 • Eleccions al consell escolar (RECE)
 • Registre d'alumnes (RALC)

De manera gradual, es preveu que s’incorporaran al sistema totes les aplicacions de gestió dels centres docents.

Actualitzat novembre de 2015

 >> Accés a l'aplicació GUAC

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats