Menú d'eines

Cercador

21 de febrer de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Què és el GUAC?

L’aplicació GUAC ofereix la possibilitat de gestionar l’accés a les aplicacions de les persones dels centres docents públics dels quals el Departament d’Ensenyament no és el titular (consulteu el Manual d'us).

El GUAC permet:

 • gestionar persones: veure o modificar, segons el cas, un conjunt mínim de dades personals (document d’identitat, nom i cognoms, adreça electrònica i sexe).
 • assignar funcions a les persones: cada persona ha de tenir una (i només una) funció assignada en el sistema informàtic.
  Les funcions que es poden assignar al GUAC són:
  - director
  - secretari
  - cap d’estudis
  - professor
  - suport administratiu

Les funcions que s’assignen al GUAC determinen els accessos a les aplicacions i a les funcionalitats.


Director d’un centre públic d’altres titularitats

El titular del centre docent ha de comunicar a la Secció de centres i alumnes dels serveis territorials corresponents, o a la Direcció de Centres del Consorci d'Educació de Barcelona, les dades de la persona que ha d’exercir la funció de director a les aplicacions informàtiques.

El gestor GUAC dels serveis territorials donarà d’alta al GUAC la persona indicada amb la funció de director.

Quan el director té accés a l’aplicació GUAC pot assignar, a la resta de l’equip, les funcions que corresponguin i atorgar-los l’accés a les aplicacions que consideri oportunes.


Aplicacions integrades al sistema GUAC

Les aplicacions que actualment estan integrades al GUAC són les següents:

 • Ajuts i subvencions a activitats extraescolars en llengües estrangeres (ASAELE)
 • Gestió acadèmica, administrativa i econòmica dels centres educatius (SAGA)
 • Eleccions als consells escolars (RECE)
 • Pràctiques d‘estudiants en centres formadors de professors (PRACTICUM)
 • Gestió d'usuaris d'altres centres (GUAC)
 • Qüestionaris per als centres: aules d’acollida (ACO)
 • Gestió dels projectes de centres (PDCENTRE)
 • Eleccions al consell escolar (RECE)
 • Registre d'alumnes (RALC)

De manera gradual, es preveu que s’incorporaran al sistema totes les aplicacions de gestió dels centres docents.

Actualitzat novembre de 2015
 

 >> Accés a l'aplicació GUAC

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats