Menú d'eines

Cercador

22 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Revisió de dades identificatives incorrectes

En aquesta opció del RALC es poden consultar i modificar les dades incorrectes dels alumnes segons el procés de verificació que es va realitzant, de manera periòdica, a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA).

Les dades que es verifiquen són les següents:

  • Nom i cognoms
  • Número del document identificatiu (DNI/NIE)
  • Sexe
  • Data de naixement

Actualment, només hi trobareu els alumnes de 2n de batxillerat i dels cicles formatius de grau superior que tenen dades a esmenar. Cal que comenceu per la revisió de 2n de batxillerat atès que enguany les PAU es gestionen amb aquestes dades.

Progressivament es realitzarà la mateixa verificació per a la resta d’ensenyaments que consten al RALC.

Procediment de revisió

En aquesta opció del programa, es mostra un cercador per filtrar per ensenyament i nivell.

Com a resultat de la cerca apareixeran els alumnes que no han passat la verificació de la PICA i que tenen una matrícula en estat “alta” al centre.

Es visualitzarà el nombre total d’alumnes amb dades incorrectes i heu d’extreure en format “.csv” les dades d’aquests alumnes per facilitar-ne la seva correcció.

Quan seleccioneu l’alumne/a s’accedeix directament a la pantalla actual de Modificació de dades del Registre, com feu habitualment.

Potser no disposeu de permisos per modificar alguna dada perquè supera el nombre màxim de canvis permesos per l’aplicació. Aleshores cal assenyalar a l’extracció anterior (.csv) els alumnes que no s’han pogut modificar, indicar quines són les dades a esmenar i afegir-hi les dades correctes.

Heu d'obrir una incidència al SAU i adjuntar aquest fitxer amb tota la informació que no s’ha pogut esmenar. Des dels serveis territorials i el Consorci es faran les correccions que hagiu indicat i ja no apareixeran els alumnes com a pendents de revisar.

 

Important!

Només que es modifiqui una dada de les verificades contra la PICA, al fer desa l’alumne ja no es mostra a la pantalla de “Revisió d'alumnes amb dades identificatives incorrectes”.

Per això, si no s’han modificat totes les dades correctament a la propera verificació que faci el RALC tornarà a aparèixer com a pendent de revisar fins que els serveis territorials o el Consorci duguin a terme les correccions indicades en el fitxer enviat al SAU.

 

Descarregueu-vos un document amb exemples

 

Data d'actualització: 27 de març de 2019

 >> Torneu enrere

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats