Menú d'eines

Cercador

21 de setembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Registre de la nota mitjana dels tres primers cursos de l’ESO (QPRE)

L’aplicació de la preinscripció electrònica per al curs 2019-2020 als cicles de formació professional de grau mitjà i al batxillerat carregarà la nota d’accés que consti al RALC.

Amb aquesta finalitat, cal introduir al RALC a partir del 14 de maig:

1. La qualificació mitjana dels tres primers cursos de l’ESO (anomenada QPRE) dels alumnes que estiguin cursant 4t d’ESO el curs 2018-2019. Consulteu com calcular-la

2. Les qualificacions finals de l’etapa de l’ESO dels alumnes que hagin obtingut el títol del curs 2017-2018 en endavant.

 

Termini per introduir al RALC la nota mitjana: 30 de maig de 2019

Pas a pas

Pas 1
Cal accedir a “Registre QPRE”.

Pas 2
Es motra el curs 2018-2019; cal triar l’ensenyament “ESO LOE - Educació secundària obligatòria” i el nivell 4rt queda seleccionat automàticament.

Pas 3
A l'opció de “Cerca” el programa mostra tots els alumnes que es troben matriculats al centre amb l’estat de la matrícula “alta”. Cada pàgina mostra 20 alumnes.

Pas 4
Per a cada alumne/a cal informar de la “Nota QPRE”.  S’ha d’indicar amb dues xifres decimals i admet qualsevol valor comprès entre l'1 i el 10. Finalment, cal fer “Desa”.

El programa informa de les notes registrades i dels errors que s’hagin pogut produir. Posteriorment cal clicar a la "pàgina 2" per desar les notes dels 20 alumnes següents, i així successivament, fins a registrar les notes de tots els alumnes que estan cursant 4t d’ESO al centre.

Pas 5
En el cas d’haver registrat alguna nota incorrecta es pot esborrar amb la icona de la paperera, accedint de nou a la mateixa opció totes les vegades que calgui.

Pas 6
També es pot registrar la “Nota QPRE” fent servir l’opció “Importació de dades QPRE”. Cal clicar a “Descarregar plantilla”.

Amb aquesta acció s’obté un fitxer amb extensió “csv”, que cal omplir i incorporar al RALC mitjançant el botó “Triar un fitxer” i, posteriorment, el botó “Càrrega fitxer”.

El programa informa de les dades carregades i dels errors que s’hagin pogut produir durant el procés d’importació. El fitxer es pot carregar tantes vegades com sigui necessari.

Pas 7
La “Nota QPRE” es troba com una dada més d’escolarització dins de la matrícula de 4t d’ESO i, per tant, es pot consultar dins de l’opció Consulta de dades del Registre.

Pas 8
També es pot accedir a consultar la “Nota QPRE”, realitzant una extracció de les dades de RALC de tots els alumnes que estan cursant 4t d’ESO i seleccionant l’opció de matrícula en estat “alta”. A la darrera columna de l’extracció es troben les notes QPRE. Per realitzar l’extracció cal anar a l’opció “Llistats, extraccions i certificats” i després triar “Extracció de dades del Registre”.

 

 Descarregueu-vos un document amb exemples 

Data d'actualització: 27 de maig de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats