Menú d'eines

Cercador

22 de febrer de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Revisió i incorporació de dades (batxillerat i FP)

Aquest any els alumnes tenen la possibilitat de fer la preinscripció electrònica als cicles formatius de grau superior. Per poder recuperar les qualificacions que els hi donen accés, el RALC contindrà (a partir del mes de maig) les qualificacions finals dels alumnes dels ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius, grau mitjà i superior, finalitzats des del curs 2016-2017 en endavant.

Batxillerat

Per tal de poder importar les notes directament des del fitxer subministrat per les PAU, es imprescindible que el document identificatiu i la matrícula de l’alumne s’hagin registrat correctament (modalitat, nivell i estat de la matrícula). En cas contrari, el centre les haurà de registrar al RALC de manera manual o a partir d’un fitxer amb format específic.

Per tant, cal revisar amb especial cura i actualitzar al RALC les dades dels alumnes que finalitzin l’ensenyament de batxillerat durant el curs 2017-2018.

Formació professional, cicles de grau mitjà i superior

El centre podrà importar les notes finals des d’un fitxer amb un format específic o introduir-les de manera manual. Per poder fer aquesta tasca, cal comprovar prèviament que les matrícules dels alumnes es troben correctament registrades al RALC.

Més informació

Us recordem que:

 • Per modificar les dades dels alumnes cal fer servir l’opció “Modificació de dades del Registre”.
   
 • En el cas que la modalitat de batxillerat registrada al RALC no sigui correcta, caldrà realitzar la baixa de la matrícula incorrecta i fer una nova alta de matrícula en la modalitat correcta.
   
 • Per fer la matrícula dels nous alumnes al centre cal fer servir l’opció “Registre d'una matrícula (d'un ensenyament no sostingut amb fons públic)” en el cas que l’alumne ja es trobi al RALC, i l’opció “Registre nou alumne” si l’alumne és nou al RALC.
   
 • En el cas dels ensenyaments concertats (que no siguin d’educació especial) cal fer servir l’opció Registre de matrícules d’alumnes assignats en preinscripció o admissió.

  

Data d'actualització: 25 d'abril de 2018

 >> Torneu enrere

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats