Menú d'eines

Cercador

22 de febrer de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Registre de matrícules d'alumnes que continuen al centre

RALC Aquest procediment s’aplica a:

-  centres privats
-  centres privats amb ensenyaments sostinguts amb fons públics 
-  centres públics d’altres titularitats.

 

A la guia Registre de matrícula d'alumnes que continuen al centre  es detallen els passos que cal fer per dur a terme aquest procediment, amb exemples representatius. 

Novetat!
A partir d’enguany, mitjançant aquesta funcionalitat, ja no es permetrà registrar la matrícula per al curs vinent en el cas que l’alumne ja tingui una matrícula registrada al RALC pel mateix ensenyament i nivell (i no sigui compartida) en un altre centre i en l’estat “alta”. En el cas que ens trobem en aquesta situació i no sigui correcta caldrà realitzar la baixa del registre de la matrícula del curs vinent i posteriorment fer la promoció o repetició.

Després de seguir aquest procediment cal seguir les indicacions de l'apartat Finalització del procés de registre de matrícules del curs vinent, només per als ensenyaments gestionats per GEDAC, i per tal d’activar les llistes d’espera.

Consideracions prèvies

L’usuari ha de seleccionar l’ensenyament i el nivell del curs actual del qual vol fer el registre de matrícules per al curs vinent (2019-2020); hi ha d’indicar els alumnes, individualment o massivament, l’opció “Passa de curs” o “Repeteix”. Si no s’indica cap opció s’interpreta que l’alumne “No continua en el centre” el curs 2019-2020 i el programa no fa cap acció. 

Per defecte, el programa sempre proposa la matrícula per al curs vinent amb les mateixes característiques que la matrícula registrada el curs actual i només se’n poden modificar algunes.

El RALC només permet fer aquest procediment en el cas dels alumnes que repeteixen però no ho permet si el centre no ofereix l’ensenyament al qual ha de passar l'alumne (1r d’ESO o 1r de BATX).

Pels ensenyaments de cicles formatius, règim nocturn de batxillerat i batxillerat artístic, els alumnes que passen de curs han de fer una sol·licitud de preinscripció i no es poden registrar mitjançant aquest procediment de promoció (excepte si són ensenyaments no sostinguts amb fons públics).

Un cop revisat que tot és correcte, cal fer “Crea nou registre de matrícula”; dels alumnes que s’ha seleccionat “Passa de curs”, queda registrada al curs 2019-2020 la matrícula per al mateix ensenyament (o el que correspongui) i al nivell següent. Dels alumnes que s’ha indicat “Repeteix” es registra al curs 2019-2020 una matrícula per al mateix ensenyament i nivell.

Es pot repetir el procediment tantes vegades com es necessiti fins que s’hagin registrat tots els alumnes que continuen en el centre i de l’ensenyament corresponent.

Una vegada s’ha fet el registre de matrícula per al curs vinent d’un alumne o alumnes concrets ja no es tornen a mostrar de nou. Per tant, és molt important revisar les opcions triades abans de continuar amb el registre de la matrícula per al curs vinent. En cas d’errada i si s’ha registrat una matrícula equivocadament cal donar-la de baixa. 

Pas a pas

Pas 1
L’usuari va al menú a “Registre de matrícules d’alumnes que continuen al centre”.

Pas 2
L’usuari visualitza els alumnes d’un ensenyament i nivell i les dues opcions possibles: “Passa de curs” i “Repeteix”.

 • En els que no s’indica res s’assumeix que “No continua al centre”.
 • No s’ha de marcar cap de les dues opcions per defecte.
 • L’opció “Passa de curs” es pot marcar de forma massiva per a tots els alumnes d’una pantalla.

Pas 3
L’usuari selecciona per a cada alumne el marcador “Passa de curs” (al meu centre) o “Repeteix” segons escaigui.

Per defecte, el programa sempre proposa la matrícula per al curs vinent amb les mateixes característiques que la matrícula del curs actual i:

 • Són editables per l’usuari les condicions “ocupa plaça”, “NESE” i “escolarització compartida” per poder-les modificar.
 • La modalitat, el règim i el torn no es podran modificar. Excepcionalment només pot ser editable el torn en el cas que l’oferta hagi canviat al curs següent respecte de l’actual.

En el cas “Passa de curs” de 4t d’ESO a 1r de BATX:

 • L’usuari ha de poder informar de la modalitat (2000 ó 3000) i el torn (que per defecte és matí i tarda). El règim és diürn per defecte.

En el casos següents:

 • modalitat del batxillerat artístic (modalitat 1000)
 • qualsevol cicle formatiu
 • règim nocturn de l’ensenyament batxillerat

sempre cal fer una preinscripció per accedir-hi; per tant, els que des de 4t d’ESO volen inscriure’s a algun d’aquests, malgrat indiquin “passa de curs” no tenen preferència ni reserva de plaça en aquest centre. El centre no pot triar aquests casos d’ensenyaments al desplegable.

 
Pas 4

L’usuari desa. L’usuari pot repetir les accions anteriors tantes vegades com calgui fins haver registrat tots els alumnes d’un ensenyament.

Paral·lelament, l’usuari ha de fer el registre de les matrícules dels alumnes assignats en preinscripció pel procediment habitual de “Registre de matrícules d'alumnes assignats en preinscripció o admissió”.

 
Pas 5

Cada cop que l’usuari desa, el sistema RALC fa els registres de matrícula per al curs següent:

 • Al següent nivell del mateix ensenyament o el que correspongui (ex: canvi de EINF a EPRI) dels alumnes que l’usuari ha indicat “Passa de curs” amb les mateixes condicions de MODALITAT, REGIM I TORN que tenia en el registre del curs actual, comprovant però que es mantingui l’oferta (el torn només es pot modificar si el centre no té oferta en el mateix que tenia); i amb les condicions “ocupa plaça”, “NESE” i “escolarització compartida” que cal indicar en el pas 3.
 • Al mateix nivell de l’ensenyament dels alumnes que l’usuari ha indicat “Repeteix”.

El sistema NO fa cap actuació en el cas dels alumnes a qui no s’ha indicat “passa de curs” ó “repeteix”.

El sistema no registra les matrícules dels alumnes que ja tinguin registrada al RALC una matrícula pel mateix ensenyament i nivell (i no sigui compartida) en un altre centre i en l’estat “alta”.

Nota: Si l’acció triga més de 10 segons el sistema informa l’usuari. 

 

Data d'actualització: 25 de juny de 2019

 

 >> Torneu enrere

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats