Menú d'eines

Cercador

19 de setembre de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Finalització del procés de registre de matrícules del curs vinent

RALC Aquest procediment s’aplica als centres privats sostinguts amb fons públics, excepte els centres d'educació especial.

La funcionalitat permet indicar al RALC, per a cada ensenyament i nivell, que el centre ha finalitzat el registre de totes les matrícules del curs vinent. S'ha de fer un cop s'han registrat al RALC les matrícules del curs vinent dels alumnes: 

- que continuen al centre (promoció) (mitjançant la funcionalitat “Registre de matrícules d’alumnes que continuen al centre”),

- assignats al centre a conseqüència del procés de preinscripció (mitjançant la funcionalitat “Registre de matrícules d’alumnes assignats en preinscripció o admissió”).

Fet aquest procés de finalització de les matrícules, s’activen les llistes d’espera i les assignacions corresponents de GEDAC. 

A la guia Finalització del procés de registre de matrícules del curs vinent es detallen els passos que cal fer per dur a terme aquest procediment. 

Pas a pas

Pas 1
Cal accedir a l'opció de menú de RALC: Finalització del procés de registre de matrícules del curs vinent".
S'ha de triar un ensenyament i un nivell corresponent al curs següent. El sistema valida que el nivell anterior està finalitzat o no en té.
 

Pas 2
El sistema RALC mostra una pantalla amb la informació següent: 

 • El total d'alumnes registrats al nivell indicat.
  Es pot visualitzar el detall d'aquests alumnes.
 • La llista d'alumnes del nivell indicat que no es registra pels motius següents:
  - No s'ha indicat que "passen de curs" o que "repeteixen" mitjançant l'opció del menú del RALC "Registre de matrícules d'alumnes que continuen al centre".
  - No s'ha edfectuat el registre de la matrícula malgrat tenir una assignació, mitjançant l'opció de menú del RALC "Registre de matrícules d'alumnes assignats en preinscripció o admissió".
   

Pas 3
Cal validar la informació que dóna el RALC i, si és correcta, cal prémer "Finalitza".

 
Pas 4

Des de serveis centrals s'assignen les vacants a les sol·licituds de les llistes d'espera. 

 
Pas 5

Els alumnes nous assignats al centre es mostren, si s'escau, a RALC per fer-ne el registre de la matrícula mijtançant l'opció del menú "Registre de matrícules d'alumnes assignats en preinscripció o admissió".
 

Pas 6
Opcionalment l'usuari pot fer una extracció de les dades del RALC mitjançant l'opció del menú "Llistes, extraccions i certificats".
Qualsevol extracció genera un fitxer en format csv amb totes les dades que consten al RALC; aquest fitxer es pot emprar per importar les dades del RALC al programa de gestió del centre. A més, l'extracció es pot fer en qualsevol moment i sempre s'obtenen els alumnes que tenen un registre de matrícula.

 

Data d'actualització: 1 de juliol de 2019

 >> Torneu enrere

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats