Menú d'eines

Cercador

22 de febrer de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Ensenyaments que s'incorporen (primera fase d'implantació del Registre)

 El Registre es posa en marxa amb les dades de matrícula del curs 2015-2016 dels següents ensenyaments:

 • Educació infantil de 3-6
 • Educació primària
 • Educació secundària obligatòria
 • Batxillerat
 • Formació professional i cicles formatius d’arts plàstiques i disseny
 • Centres d'educació especial (també s'incorporen els programes de formació i inserció (PFI), els plans de transició a la vida adulta (PTVA) i els itineraris formatius específics (IFE))

D'aquests ensenyaments, no s’han de registrar les matrícules d’ensenyaments en modalitat no presencial. Aquest tipus d’ensenyaments s’incorporaran al RALC en una propera fase.

Més endavant s'aniran incorporant, també, la resta d'ensenyaments (educació infantil de 0-3, ensenyaments d'adults, idiomes, artístics superiors, esports i matrícules de l'IOC).

 

Dades que conté (primera fase d'implantació del Registre)

 

Dades identificatives Dades d'escolarització

 

 • Identificador de l'alumne
 • Nom i cognoms
 • Document identificació: tipus i document (DNI, NIE, etc.)
 • Sexe
 • Data de naixement
 • Nacionalitat
 • País de naixement
 • Província de naixement
 • Municipi de naixement
 • Custòdia compartida i amb domicilis diferents (1)
 • Alumne de menys de 18 anys emancipat
 • Alumne de més de 18 anys tutelat
 • Dades postals:
  • Tipus de via, nom, número, bloc, escala, planta i porta
  • Codi postal
 • Telèfon i adreça electrònica
 • País de residència
 • Província de residència
 • Municipi de residència
 • Localitat de residència
 • Observacions
  • Si es tria (1) es podran formalitzar les dues adreces postals.
 • Dades dels tutors legals:
  • Persona jurídica (sí/no)
  • Tutor 1: Tutor 2:
  • Tipus i document 
  • Nom, cognoms
 • Curs acadèmic
 • Període
 • Data d'alta de la matrícula
 • Data del registre de la matrícula
 • Centre
 • Ensenyament (codi i nom)
 • Nivell
 • Ocupa plaça (sí/no). Només de cicles formatius (inclòs artístics)
 • Règim
 • Bloc de batxillerat nocturn
 • Torn
 • Modalitat (presencial/semipresencial/no presencial)
 • Escolarització compartida (sí/no)
 • Codi i nom del centre amb el qual es comparteix l'escolarització
 • Codi i nom del centre que custodia l’expedient
 • Data d’inici i data de finalització  (corresponent a l’escolarització compartida)
 • Alumne amb NESE (sí/no)
 • Motius NESE
 • Data de baixa de la matrícula
 • Data del registre de la baixa de la matrícula
 • Motiu de la baixa

>> Torneu enrere

 

 Data d'actualització: 12 de desembre de 2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats