Menú d'eines

Cercador

22 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

10 punts clau per conèixer el Registre d'alumnes

RALC

Definició: El Registre d’alumnes és el registre únic, en el qual s’inscriuen tots els alumnes matriculats als centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen la seva activitat a Catalunya. El Registre està regulat per l'Ordre ENS/293/2015, de 18 de setembre, de 2015. 

 

Dades que conté: Tot i que el Registre contindrà les dades acadèmiques personals de l’alumne, en aquesta fase inicial només conté les dades identificatives de l'alumne, amb un identificador únic i les dades escolars de la matrícula del curs 2015-2016. 

 

Identificador de l'alumne: Codi que permet identificar de manera unívoca un alumne en tot el sistema educatiu de Catalunya.

 

Obligatorietat i responsabilitat: El Registre és d’ús obligatori per a tots els centres de Catalunya, amb ensenyaments finançats i no finançats amb fons públics. L’equip directiu del centre públic o el titular del centre privat són els responsables de les dades al RALC d’un alumne matriculat al seu centre.

 

RALC: És el nom de l'aplicació amb què els centres i l'Administració educativa gestionen el Registre. L'accés es fa mitjançant el Portal de centre i el personal pot entrar-hi amb la contrasenya GICAR (ATRI).

 

Confidencialitat: Les dades personals i les d’escolarització només són accessibles pels centres on l’alumne hagi tingut una matrícula activa, el personal dels serveis administratius autoritzats i la Inspecció d’Educació. En una segona fase els mateixos alumnes i els pares o tutors també en podran consultar les dades.

 

Integració dels sistemes d'informació d'Ensenyament: El Registre d’alumnes de Catalunya (RALC) no és una aplicació aïllada, sinó un sistema complex amb interrelacions amb altres aplicacions del Departament i de la Generalitat. 

 

Posada en funcionament: El RALC s'ha posat en funcionament amb totes les seves funcions l'1 de desembre de 2015.

 

Visió 360º de l'alumne: El Registre d'alumnes permetrà progressivament tenir una visió completa de la trajectòria acadèmica de l'alumne.

 

Tramitació electrònica: El Registre serà el pilar per a la identificació digital de l'alumne i per al desenvolupament de tràmits electrònics.

 

>> Torneu enrere

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats