Menú d'eines

Cercador

26 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Pla pilot d'itineraris formatius específics

IFEEl Departament convoca un concurs públic per seleccionar quatre centres d’educació especial concertats interessats a formar part del Pla pilot d’itineraris formatius específics (IFE) a partir del curs 2017-2018, d'acord amb les bases publicades a la Resolució ENS/686/2017, de 27 de març.

 

 

Requisits

Aquesta convocatòria s’adreça als centres d’educació especial concertats que reuneixin els requisits següents:

  • Tenir subscrit concert educatiu per als ensenyaments d’educació especial.
  • Disposar dels espais formatius i de la superfície indicada a la Resolució 4 d’abril de 2017, de per la qual es determina la superfície dels espais per impartir els Itineraris Formatius Específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada. Aquests espais estaran en funció del perfil que es vulgui impartir.
     

Sol·licitud

Els centres interessats han de presentar una sol·licitud, adreçada a la Direcció General d'Educació Infantil i Primària, juntament amb la documentació justificativa dels criteris que es valoraran i que s'estableixen a la base 3 de la Resolució ENS/686/2017.

La sol·licitud i la documentació adjunta es poden presentar pels mitjans següents:

  • de forma presencial, o bé,
  • per via telemàtica, mitjançant la petició genèrica de la Seu electrònica de la Generalitat.
     


Sol·licitud - 1.150kb

Termini de presentació tancat

 

  

Resolució

La Direcció General d’Educació Infantil i Primària resoldrà per delegació aquesta convocatòria en un termini màxim de 3 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

>>Consulteu la llista de centres seleccionats

 

Obligacions dels centres seleccionats

La selecció del centre comporta l’acceptació dels compromisos establerts a la base 7 de la Resolució ENS/686/2017.

 

Normativa

Resolució ENS/1567/2017, de 28 de juny, per la qual es resol la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius privats concertats d'educació especial interessats a formar part del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE). 

Resolució ENS/686/2017, de 27 de març, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius privats concertats d'educació especial interessats a formar part del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE). 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats