•  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Gestio d'escolarització (GEDAC)

GEDAC

GEDAC (Gestió d'escolarització d'alumnes de Catalunya) és l’eina de gestió que ha substituït ja completament l’antic PAV.

 >>Accés i funcionament de la GEDAC 

 

 

Per a aquest curs 2019-2020, la preinscripció per als ensenyaments obligatoris i post obligatoris es faran de manera completa amb la GEDAC. Els tràmits afectats són els següents:

 • Preinscripció
 • Assignació
 • Reserva i consulta de places
 • Gestió de la llista d’espera
 • Consulta de places i vacants
 • Publicació de llistats i consulta de dades individualitzades
 • Admissió (matrícula viva)

 

La novetat principal és la relació de la GEDAC amb el Registre d’alumnes (RALC), en la qual cal destacar que:

 • la relació amb el RALC implica que la GEDAC utilitza les dades existents al RALC, entre les quals hi ha les dades personals i el número d’identificació de l’alumne; a través de la GEDAC també s’introdueixen les dades dels nous alumnes.
 • les dades del registre de matrícules al RALC són les que permeten calcular les places vacants a la GEDAC.
 • no es pot registrar una nova matrícula si per al mateix alumne, ensenyament, nivell i curs, ja hi ha una matrícula d’alta; cal que el centre d’origen faci la baixa al RALC (llevat dels alumnes d’escolarització compartida).
 • l’accés a la llista d’alumnes matriculats d’un centre es fa des del RALC.

Finalment recordar que per accedir a la GEDAC, cal l’usuari corporatiu GICAR (Atri).

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats