Menú d'eines

Cercador

23 de març de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Formació proves d'accés a CF (2015)

A distància

Els centres de formació d’adults de titularitat privada o de titularitat pública que no depenen del Departament d’Ensenyament poden demanar autorització per impartir o modificar l’oferta educativa per a la formació per a les proves d’accés als cicles formatius, d'acord amb la Resolució ENS/177/2015, de 6 de febrer, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2015-2016, es dóna publicitat dels centres de formació de persones adultes que la imparteixen, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.

Els centres interessats han de presentar la sol·licitud corresponent adreçada a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Sol·licitud d'autorització
Sol·licitud de modificació de l'oferta formativa

  • Termini per presentar la sol·licitud: del 13 al 24 de febrer de 2015

La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat n’emetrà la resolució d’autorització o denegació, la qual contindrà, en aquest darrer cas, el motiu o motius de la denegació.

L’autorització serà efectiva per al curs escolar 2015-2016.

Informació important
La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés als cicles formatius de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o dels ensenyaments esportius.

 

Normativa

Resolució ENS/177/2015, de 6 de febrer, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2015-2016, es dóna publicitat dels centres de formació de persones adultes que la imparteixen, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6809, de 12.2.2015)

Resolució ENS/2491/2011, d'11 d'octubre, de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny (DOGC núm. 5993, de 27.10.2011)

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius. (DOGC núm. 5778, 20.12.2010)

Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 2006-2007 (DOGC núm. 4717, 13.09.2006)

 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats