Menú d'eines

Cercador

21 de setembre de 2018


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Admissió al llarg del curs

Nota informativa sobre noves sol·licituds d’admissió per al curs 2016/2017

Des de l’inici del període d’assignació de les sol·licituds de preinscripció, queda tancada la possibilitat de gravar noves sol·licituds d’admissió per al curs 2016/2017 des dels centres. El motiu és no posar en risc la correcta assignació de les sol·licituds de preinscripció.

En cas que calgui gestionar l’admissió de nous alumnes, cal traslladar la sol·licitud a la comissió de garanties d’admissió o a l’OME, si escau, per tal que se li pugui assignar una plaça al centre que es consideri convenient. 

 

GEDAC

A partir de l'inici de les classes, les sol·licituds d'admissió al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria només s'atenen, si hi ha places vacants, en els casos següents:

Alumnes no escolaritzats a Catalunya.
Canvis de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, tutors o guardadors.
Altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s'inclouen els canvis de centre derivats d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.

Les sol·licituds d'admissió es poden presentar en el centre sol·licitat, que es pot trobar en els supòsits següents:

 1. Si el centre disposa de vacants en l'ensenyament i nivell demanats: admet l’alumne sempre que compleixi les condicions abans esmentades i introdueix la sol·licitud a la GEDAC.
   
 2. Si l'alumne té necessitats educatives especials: l’admissió és condicional. El centre introdueix la sol·licitud a la GEDAC en espera que la inspecció autoritzi la matrícula d'acord amb l’informe de l’EAP i de la resolució d’escolarització de la direcció dels serveis territorials corresponents.
   
 3. Si el centre que rep la sol·licitud no té places vacants: es remet a la comissió de garanties d'admissió o a l'oficina municipal corresponent, que orienta els pares o tutors, els informa dels centres que disposen de vacants adequades a la seva sol·licitud, pren nota de les seves preferències i envia la sol·licitud al primer centre dels demanats que té places vacants, per tal que admeti l'alumne.


En qualsevol supòsit, la sol·licitud d'admissió ( pdf en castellà) ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
 • De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats