Menú d'eines

Cercador

22 de gener de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Prova externa per obtenir el títol de baccalauréat

BatxibacLa Resolució, de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, convoca la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’han completat en el curs acadèmic 2017-2018.

Els alumnes que desitgin fer la prova externa han d'inscriure's telemàticament, mitjançant el seu DNI, NIF o passaport i el seu codi RALC. Des de l'aplicació es poden descarregar i/o imprimir el document provisional de la sol·licitud, consultar-ne l’estat, i obtenir la sol·licitud definitiva quan estigui validada pel centre educatiu, amb la informació de la seu on faran els exercicis escrits i oral. 

 

Centres i dies de realització de les proves 

 

 Seu

 Serveis territorials

Exercici

 Dia

 Centre

Barcelona

 • Baix Llobregat
 • Barcelona Comarques
 • Catalunya Central
 • Maresme Vallès-Oriental
 • Vallès Occidental
 • Consorci d'Educació de  Barcelona

Oral

Entre el 3 i el 12 de maig de 2018

 • Properament es comunicarà el dia, hora i lloc de realització de l'exercici oral.

Escrit

7 i 9 de maig de 2018

Girona

 • Girona

Oral

7, 8 i 9 de maig de 2018

Escrit

7 i 9 de maig de 2018

Lleida

 •  Lleida
 Oral

7, 8 i 9 de maig de 2018

 

 Escrit

7 i 9 de maig de 2018

 

Tarragona

 • Tarragona
 • Terres de l'Ebre
 
 Oral

7, 8 i 9 de maig de 2018

 
 
 Escrit

7 i 9 de maig de 2018

 

 

Tramesa de la documentació al Departament 

 

El centre ha de trametre tota la documentació (reclamacions, actes i certificats) a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica (consulteu aquest pas a pas). 

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper. 

 

 

Calendari d'actuacions 

 

Termini

Alumnes

Centres

Departament

De l'1 al 9 de març de 2018

Inscripció telemàtica

--  --

Del 10 al 14 de març de 2018

--

Validació de les sol·licituds dels alumnes a través del GUAC mitjançant l'aplicació PEBAC.

 --

Del 15 al 16 de març de 2018

--

Publicació de llistes provisionals d'alumnes admesos i exclosos i tramitació de possibles reclamacions.

--

21 de març de 2018

--

Publicació de llistes definitives  d'alumnes admesos i exclosos.

--

5, 7, 8 i 9 de maig de 2017

Realització de les proves

 --  --

Fins al 18 de maig de 2018

  --

Recepció de l'acta formalitzada pel tribunal avaluador amb les qualificacions dels alumnes del centre.

Tramesa als centres de la còpia escanejada de l'acta del tribunal amb les qualificacions obtingudes.

Fins al 22 de maig de 2018

Presentació de reclamacions a les qualificacions, al centre on cursen el batxillerat.

-- --

Mateix dia de la presentació de les reclamacions

--

Tramesa de les reclamacions a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

--

Fins al 25 de maig de 2018

-- --

Comunicació als centres respectius de les qualificacions definitives dels reclamants.

Fins a l'1 de juny de 2018

  --

Tramesa de l'acta dels alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i de baccalauréat (escanejada) a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

  --
-- --

Expedició del certificat acreditatiu dels alumnes.

--

Fins a l'1 de juny de 2018

--

Tramesa del full d'excel emplenat amb les dades dels alumnes i dels certificats acreditatius (escanejats) a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

--

Fins al 29 de juny de 2018

--

Tramesa de l'acta dels alumnes amb el resultat de l'avaluació final extraordinària de batxillerat (escanejada), del full d'excel emplenat amb les dades dels alumnes que han superat l'avaluació final extraordinària de batxillerat i dels certificats acreditatius dels alumnes pendents de l'avaluació extraordinària de batxillerat a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

--

 

 

Normativa

Resolució de 23 de març de 2018, per la qual es fixa la quantia màxima a percebre, en concepte d'assistència, per als membres del tribunal avaluador de la prova externa del programa de currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat per al curs 2017-2018.

Resolució de 15 de març de 2018, de nomenament dels membres del tribunal avaluador de la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat (batxibac) del curs 2017-2018.

Resolució de 21 de febrer de 2018, per la qual es convoca la prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’han completat en el curs acadèmic 2017-2018.

Resolució EDU/3741/2010, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat.

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2017- 2018. 

Per als directors dels centres amb usuari i contrasenya GICAR Tutorial per als centres

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats