Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2017


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Prova externa per obtenir el títol de baccalauréat

BatxibacLa Resolució de 22 de març de 2016, de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, convoca la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’ha completat en el curs acadèmic 2015-2016.

 

 

Centres de realització de les proves 

 Seu  Serveis territorials  Centre  Adreça
 Barcelona - Barcelona-Comarques
- Baix Llobregat
- Catalunya Central
- Consorci d'Educació de Barcelona
- Maresme Vallès-Oriental
- Vallès Occidental

El 7 de maig: Institut Moisès Broggi

El 9 i 10 de maig: CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa)

Institut Moisès Broggi: Carrer Sant Quintí, 50, 08041 Barcelona

CESIRE: Avinguda de les Drassanes, 10,08001 Barcelona
 Girona - Girona Institut Santiago Sobrequés i Vidal Carrer Joan Reglà, 2-4, 17003 Girona
 Lleida - Lleida Institut Samuel Gili i Gaya Carrer Ton Sirera s/n, 25002 Lleida
Tarragona - Tarragona
- Terres de l'Ebre
Institut Gabriel Ferrater i Soler Carretera Montblanc, 5-9, 43206 Reus

 

Tramesa de la documentació al Departament

El centre ha de trametre tota la documentació (sol·licituds, documentació adjunta, reclamacions, actes i certificats) al Departament mitjançant el registre de la Seu electrònica de la Generalitat.

Per a més informació, consulteu aquest pas a pas.

 

Calendari d'actuacions 

Termini Alumnes
Centres Departament
Fins al 6 d'abril
Presentació de la sol·licitud d'inscripció al centre on cursen el batxillerat --  --
Fins al 8 d'abril
--

Els centres han de trametre a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (mitjançant registre electrònic) la documentació següent:

  • sol·licitud d’inscripció a la prova
  • relació d'alumnes del centre que sol·liciten inscripció a la prova
  • documentació acreditativa i còpia del pla individual que l’alumne ha seguit al llarg de l’etapa de batxillerat, en el cas que algun alumne  tingui la condició legal de discapacitat o d'altres trastorns degudament acreditats que l’impedeixin realitzar la prova amb els mitjans ordinaris
 --
Fins al 13 d'abril  -- -- Tramesa als centres de les llistes provisionals d’alumnes admesos i exclosos
Fins al 15 d'abril Presentació de reclamacions al centre (adreçades a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat) --  --
Fins al 18 d'abril  -- Tramesa de les reclamacions a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (mitjançant registre electrònic) --
Fins al 21 d'abril   --  -- Tramesa als centres de les llistes definitives d’alumnes admesos i exclosos
7, 9 i 10 de maig Realització de les proves   --  --
 20 de maig   -- Recepció de l'acta formalitzada pel tribunal avaluador amb les qualificacions dels alumnes del centre Tramesa als centres de la còpia escanejada de l'acta del tribunal amb les qualificacions obtingudes
Fins al 24 de maig Presentació de reclamacions -- --
Mateix dia de la presentació de les reclamacions -- Tramesa de les reclamacions a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (mitjançant registre electrònic) --
Fins al 27 de maig -- -- Comunicació als centres respectius de les qualificacions definitives dels reclamants
Fins al 3 de juny   -- Tramesa de l'acta dels alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i de baccalauréat (escanejada) a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (mitjançant registre electrònic)   --
-- -- Expedició del certificat acreditatiu dels alumnes --
Fins al 3 de juny -- Tramesa del full d'excel emplenat amb les dades dels alumnes i dels certificats acreditatius (escanejats) a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (mitjançant registre electrònic) --
Fins al 27 de juny -- Tramesa de l'acta dels alumnes  pendents de l'avaluació final extraordinària de batxillerat  (escanejada) a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (mitjançant registre electrònic) --

 

 

Normativa

Resolució de 22 de març de 2016, per la qual es convoca la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’han completat en el curs acadèmic 2015-2016

Resolució EDU/3741/2010, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat.

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats