Menú d'eines

Cercador

19 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Prova externa per obtenir el títol de baccalauréat

BatxibacLa Resolució, de la Direcció General de Currículum i Personalització, convoca la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’han completat en el curs acadèmic 2017-2018.

Els alumnes que desitgin fer la prova externa han d'inscriure's telemàticament, mitjançant el seu DNI, NIF o passaport i el seu codi RALC. Des de l'aplicació es poden descarregar i/o imprimir el document provisional de la sol·licitud, consultar-ne l’estat, i obtenir la sol·licitud definitiva quan estigui validada pel centre educatiu, amb la informació de la seu on faran els exercicis escrits i oral. 

 

Centres i dies de realització de les proves 

 

 Seu

 Serveis territorials

Exercici

 Dia

 Centre

Gavà

 • Baix Llobregat

Oral i escrit

6 i 7 de maig de 2019
Barcelona
 • Barcelona Comarques
 • Consorci d'Educació de  Barcelona
Oral 4 de maig de 2019
Escrit 6 i 7 de maig de 2019
Terrassa
 • Catalunya Central
 • Vallès Occidental
Oral i escrit 6 i 7 de maig de 2019
Mataró
 • Maresme Vallès-Oriental

Oral

6 i 7 de maig de 2019

Escrit 6 i 7 de maig de 2019

Girona

 • Girona
Oral i escrit 6 i 7 de maig de 2019

Lleida

 •  Lleida
Oral i escrit 6 i 7 de maig de 2019

Tarragona

 • Tarragona
 • Terres de l'Ebre
 
Oral i escrit 6 i 7 de maig de 2019  
 

 

 

Tramesa de la documentació al Departament 

 

El centre ha de trametre tota la documentació (reclamacions, actes i certificats) a la Direcció General de Currículum i Personalització, per les vies següents:

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper. 

 

 

Calendari d'actuacions 

 

Termini

Alumnes

Centres

Departament

De l'1 al 7 de març de 2019

Inscripció telemàtica

--  --

Del 8 a l'11 de març de 2019

--

Validació de les sol·licituds dels alumnes a través del GUAC mitjançant l'aplicació PEBAC.

 --

Del 12 al 15 de març de 2019

--

Publicació de llistes provisionals d'alumnes admesos i exclosos i tramitació de possibles reclamacions.

--

15 de març de 2019

--

Publicació de llistes definitives  d'alumnes admesos i exclosos.

--
18 de març de 2019     Publicació dels membres del tribunal avaluador

4, 6 i 7 de maig de 2019

Realització de les proves

 --  --

Fins al 21 de maig de 2019

  --

Recepció de l'acta formalitzada pel tribunal avaluador amb les qualificacions dels alumnes del centre.

Tramesa als centres de la còpia escanejada de l'acta del tribunal amb les qualificacions obtingudes.

Fins al 23 de maig de 2019

Presentació de reclamacions a les qualificacions, al centre on cursen el batxillerat.

-- --

Mateix dia de la presentació de les reclamacions

--

Tramesa de les reclamacions a la Direcció General de Currículum i Personalització.

--

Fins al 28 de maig de 2019

-- --

Comunicació als centres respectius de les qualificacions definitives dels reclamants.

Fins al 30 de maig de 2019

  --

Tramesa de l'acta dels alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i de baccalauréat (escanejada) a la Direcció General de Currículum i Personalització.

  --
-- --

Expedició del certificat acreditatiu dels alumnes.

--

Fins al 30 de maig de 2019

--

Tramesa del full d'excel emplenat amb les dades dels alumnes i dels certificats acreditatius (escanejats) a la Direcció General de Currículum i Personalització.

--

Fins al 21 de juny de 2019

--

Tramesa de l'acta dels alumnes amb el resultat de l'avaluació final extraordinària de batxillerat (escanejada), del full d'excel emplenat amb les dades dels alumnes que han superat l'avaluació final extraordinària de batxillerat i dels certificats acreditatius dels alumnes pendents de l'avaluació extraordinària de batxillerat a la Direcció General de Currículum i Personalització.

--

 

 

Normativa

Resolució de 2 d'abril de 2019, per la qual es fixa la quantia màxima a percebre, en concepte d’assistència, per als membres del tribunal avaluador de la prova externa del programa de currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat per al curs 2018-2019

Resolució de 18 de març de 2019, per la qual es nomenen els membres del tribunal avaluador de la prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat (batxibac) corresponent al curs 2018-2019

Resolució de 22 de febrer de 2019, per la qual es convoca la prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’han completat en el curs acadèmic 2018-2019.

Resolució EDU/3741/2010, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat.

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2018-2019.

 

Data d'actualització: 02/04/2019

Per als directors dels centres amb usuari i contrasenya GICAR Tutorial per als centres

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats