Menú d'eines

Cercador

17 de desembre de 2017


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Prova externa per obtenir el títol de baccalauréat

BatxibacLa Resolució de 28 de febrer de 2017, de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, convoca la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’ha completat en el curs acadèmic 2016-2017.

 

 

Centres i dies de realització de les proves 

 

 Seu

 Serveis territorials

Exercici

 Dia

 Centre

Barcelona

 •  Baix Llobregat
 •  Barcelona Comarques
 •  Catalunya Central
 •  Maresme Vallès-Oriental
 •  Vallès Occidental
 •  Consorci d'Educació de  Barcelona

Oral

6 de maig de 2017

Escrit

9 i 10 de maig de 2017

Girona

 •  Girona

Oral

8, 9 i 10 de maig de 2017

Escrit

9 i 10 de maig de 2017

 Lleida

 •  Lleida

Oral i escrit

9 i 10 de maig de 2017

Tarragona

 •  Tarragona
 •  Terres de l'Ebre

Oral i escrit

9 i 10 de maig de 2017

 


Tramesa de la documentació al Departament

El centre ha de trametre tota la documentació (sol·licituds, documentació adjunta, reclamacions, actes i certificats) a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i la pot presentar:

 • de forma presencial, o bé,
 • per via telemàtica, mitjançant la petició genèrica de la Seu electrònica de la Generalitat.

 

 

Calendari d'actuacions 

 

Termini

Alumnes

Centres

Departament

Fins al 8 de març de 2017

Presentació de la sol·licitud d'inscripció al centre on cursen el batxillerat.

--  --

Fins al 10 de març de 2017

--

Els centres han de trametre a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat la documentació següent:

 • sol·licitud d’inscripció a la prova
 • relació d'alumnes del centre que sol·liciten inscripció a la prova
 • documentació acreditativa i còpia del pla individual que l’alumne ha seguit al llarg de l’etapa de batxillerat, en el cas que algun alumne  tingui la condició legal de discapacitat o d'altres trastorns degudament acreditats que l’impedeixin realitzar la prova amb els mitjans ordinaris
 --

Fins al 15 de març de 2017

 -- --

Tramesa als centres de les llistes provisionals d’alumnes admesos i exclosos (mitjançant eValisa).

Fins al 17 de març de 2017

Presentació de reclamacions al centre (adreçades a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat).

--  --

Fins al 20 de març de 2017

 --

Tramesa de les reclamacions a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

--

Finsal 23 de març de 2017

  --  --

Tramesa als centres de les llistes definitives d’alumnes admesos i exclosos.

6, 8, 9 i 10 de maig de 2017

Realització de les proves.

 --  --

Fins al 19 de maig de 2017

  --

Recepció de l'acta formalitzada pel tribunal avaluador amb les qualificacions dels alumnes del centre.

Tramesa als centres de la còpia escanejada de l'acta del tribunal amb les qualificacions obtingudes.

Fins al 23 de maig de 2017

Presentació de reclamacions a les qualificacions, al centre on cursen el batxillerat.

-- --

Mateix dia de la presentació de les reclamacions

--

Tramesa de les reclamacions a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

--

Fins al 26 de maig de 2017

-- --

Comunicació als centres respectius de les qualificacions definitives dels reclamants.

Fins al 2 de juny de 2017

  --

Tramesa de l'acta dels alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i de baccalauréat (escanejada) a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

  --
-- --

Expedició del certificat acreditatiu dels alumnes.

--

Fins al 2 de juny de 2017

--

Tramesa del full d'excel emplenat amb les dades dels alumnes i dels certificats acreditatius (escanejats) a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

--

Fins al 26 de juny de 2017

--

Tramesa de l'acta dels alumnes  pendents de l'avaluació final extraordinària de batxillerat  (escanejada) i dels certificats acreditatius dels alumnes pendents de l'avaluació extraordinària de batxillerat a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

--

 

 

Normativa

Resolució de 21 d’abril de 2017, per la qual es nomenen els membres del tribunal avaluador de la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat (batxibac) corresponent al curs 2016-2017.

Resolució de 28 de febrer de 2017, per la qual es convoca la prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’han completat en el curs acadèmic 2016-2017.

Resolució EDU/3741/2010, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat.

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats