Menú d'eines

Cercador

22 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Avaluació diagnòstica de primària

Avaluació diagnòsticaEs convoca la prova d'avaluació diagnòstica de primària, centrada en les competències bàsiques del currículum. Aquesta prova, elaborada i organitzada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, té caràcter orientador i formatiu per als centres. Avalua l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica a la meitat del tercer curs de l’educació primària.

Per tal de proporcionar als centres un instrument homogeni de mesura, l’elaboració de les proves i les pautes per aplicar-les i corregir-les són externes. Però l’aplicació, la correcció i l’anàlisi de resultats són a càrrec dels equips docents dels centres.

El temps previst per a l’aplicació de cada una de les proves és de 50 minuts, tot i que el centre pot decidir augmentar aquesta previsió. El centre decideix els dies concrets en què es fan aquestes proves, dins de la quinzena prevista. Tots els grups han de fer la mateixa prova simultàniament.

 

Procediment i calendari

Durant aquest procés els centres educatius han d'accedir a l'aplicació informàtica per tal de realitzar diverses actuacions d'acord amb el calendari següent:

 

Calendari

Actuacions

A partir del 12 de febrer de 2018
  • verificar la llista d’alumnes que s’ha fet des de la base de dades del Departament
  • fer l’assignació d’alumnes a grups

Del 5 al 16 de març de 2018 
 
  • descarregar les proves des de l’aplicació informàtica
  • aplicar les proves

Del 5 de març al 13 d’abril de 2018

  • introduir els resultats a l’aplicació informàtica

Del 9 d’abril al 7 de maig de 2018

  • descarregar els informes de grup i de centre


 

Consultes i incidències

Totes les consultes sobre l'aplicació informàtica, llistes d'alumnat o incidències diverses s'han d'adreçar al SAU.

Les incidències sorgides durant el procés general de les proves s'han d'adreçar a adiagnostica_primaria.ensenyament@gencat.cat.

 

Normativa

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)

 

Més informació

 

Data d'actualització: 31/01/2018

Amb usuari i contrasenya GICAR

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats