Menú d'eines

Cercador

25 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Enquesta sobre l'ús del Portal de centre

El Departament comença un treball per millorar i optimitzar els recursos que ofereix el Portal de centre per això és imprescindible conèixer la vostra opinió com a usuaris.

Moltes gràcies a tots els que heu participat a l'enquesta, aquests són els resultats.

1. Indiqueu el vostre perfil professional

Directora o director

29%

Secretària o Secretari

31%

Cap d'estudis

13%

PAS

27%

Docent 

0


2. Utilitzeu el Portal de centre habitualment?

Sí, habitualment

90%

Ocasionalment, només per a gestions concretes

10%

Mai

0


3. Hi trobeu tots els recursos necessaris per a la vostra feina?

Sí, sempre

83%

Sí, la majoria de vegades

15%

Poques vegades

2%

Gairebé mai

0

4. Valoreu del 0 al 5 la utilitat de la informació que hi ha als apartats segúents:

5. Pel que fa a les aplicacions, valoreu del 0 al 5 la informació i la documentació que es publica per donar suport a les tasques que s'hi han de fer:

6. Utilitzeu el calendari per organitzar i planificar els processos de gestió del centre?

Sí, sovint

29%

A vegades

19%

Mai, o gairebé mai

52%

 

7. En el vostre lloc de treball, el Portal de centre és la pàgina d'inici del navegador?

No

71%

29%

 

8. Valoreu del 0 al 5 les següents prestacions del Portal:

9. Valoreu del 0 al 5, pel que fa a la usabilitat i navegació del Portal, els punts següents:

10 . Indiqueu quin és el vostre comportament davant d'aquestes accions:

 

 

Descarregueu arxius i els guardeu 

Imprimiu la informació

Sí, sovint

31%

19%

A vegades

54%

73%

No, sempre els consulto en línia

15%

8%

 

11. Quina informació trobeu a faltar al Portal i quines millores hi suggeriu? 

 Continguts

  • Trobo a faltar una explicació més aclaridora de la connexió entre les aplicacions RALC i GEDAC de manera que pugui entendre bé quin és el procés lògic que hi hem de seguir per fer-hi tots els tràmits correctament. 
  • Estaria bé fer alguns resums de normativa: documents a guardar antics alumnes, documents a enviar a altres centeres i en quins nivells
  • Més informació respecte funcionament dels centre privats i a qui dirigir-se en segons quines situacions.
  • Incloure totes les aplicacions relacionades amb el Departament d'Ensenyament. Per exemple: aplicació del GConcert, aplicació d'informació d'horaris i de dies no lectius, aplicació d'informació sobre vagues, etc. 

Usabilitat i navegació

  • El tipus de lletra que utilitzeu als aplicatius és força petita, seria una mica més cómode tenir una mida una mica més gran.
  • Canvi de l'interfície, molt més clara i moderna.
  • De vegades és difícil trobar certa informació. Més enllaços cap als diferents apartats.
     

 

 12. Indiqueu quin és el web departamental que més utilitzeu per treballar:

Portal de centre

58%

Web del Departament

21%

XTEC

21%

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats