Menú d'eines

Cercador

27 de maig de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Models de convocatòries

Subvencions

     
Nom del document
Descarrega'l Més informació
Subvencions destinades al finançament addicional dels centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides (sol·licitud de subvenció) - Curs 2016-2017 .pdf - 1300kb Portal 
Subvencions per al foment de la certificació de sistemes de gestió de la qualitat (sol·licitud de subvenció). .pdf -263kb  Portal 
Subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials    
Sol·licitud de subvenció destinada a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials .pdf - 630kb  Portal 
Memòria explicativa de la subvenció destinada a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials - Curs 2015-2016 .pdf - 1,3Mb Portal 
Subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social    
Sol·licitud de subvenció per a les llars d'infants privades d’iniciativa social - Curs 2016-2017 .pdf - 592kb  Portal 
Memòria explicativa de la subvenció  --  Portal 
Subvencions per a estades formatives en empreses o institucions d'altres països    
Sol·licitud de subvenció a centres educatius privats i de titularitat municipal per a estades formatives en empreses o entitats d’altres països, per part d’alumnes d’ensenyaments professionals i d’ensenyaments artístics superiors. Any 2014 .pdf- 497kb  Portal 
Projecte pedagògic i pressupost .pdf- 259kb Portal 
Subvencions per al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport    
Justificació de la subvenció per al finançament de monitors de menjador, esbarjo i transport de centres privats concertats d'educació especial. Relació de nòmines (període de setembre de 2017 a febrer de 2018) .xls - 39kb Portal 
Sol·licitud de subvencions per al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres privats concertats d'educació especial - Curs 2016-2017 .pdf - 599kb Portal 
Memòria de la subvenció destinada al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport .pdf - 1253kb Portal
Escrit de tramesa de la documentació justificativa .pdf - 551kb Portal
Subvencions per al desenvolupament de programes de formació i inserció    
Informe d'aplicació .pdf - 624kb Portal
Pressupost
.xlsx - 45kb Portal 
Declaració responsable de la capacitat i qualitat del centre educatiu o establiment per fer la formació i inserció (PFI) .pdf - 424kb Portal 


>> Tornar al Catàleg de models

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats