Menú d'eines

Cercador

15 de novembre de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Models de convocatòries

Subvencions

     
Nom del document
Descarrega'l Més informació
Memòria explicativa i econòmica de la subvenció per finançar addicionalment els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides .pdf - 135kb Portal 
Declaració de desenvolupament d'activitats complementàries gratuïtes .pdf - 1234kb Portal 
Memòria explicativa i econòmica de la subvenció per a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials .pdf - 544kb Portal 
Memòria explicativa i econòmica de la subvenció destinada al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial .pdf - 1615kb Portal 
Subvencions destinades al finançament addicional dels centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides (sol·licitud de subvenció) - Curs 2016-2017 .pdf - 1300kb Portal 
Subvencions per al foment de la certificació de sistemes de gestió de la qualitat (sol·licitud de subvenció). .pdf -263kb  Portal 
Subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials    
Sol·licitud de subvenció destinada a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials .pdf - 630kb  Portal 
Memòria explicativa de la subvenció destinada a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials - Curs 2015-2016 .pdf - 1,3Mb Portal 
Subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social    
Sol·licitud de subvenció per a les llars d'infants privades d’iniciativa social - Curs 2016-2017 .pdf - 592kb  Portal 
Memòria explicativa de la subvenció  --  Portal 
Subvencions per a estades formatives en empreses o institucions d'altres països    
Sol·licitud de subvenció a centres educatius privats i de titularitat municipal per a estades formatives en empreses o entitats d’altres països, per part d’alumnes d’ensenyaments professionals i d’ensenyaments artístics superiors. Any 2014 .pdf- 497kb  Portal 
Projecte pedagògic i pressupost .pdf- 259kb Portal 
Subvencions per al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport    
Justificació de la subvenció per al finançament de monitors de menjador, esbarjo i transport de centres privats concertats d'educació especial. Relació de nòmines (període de setembre de 2017 a febrer de 2018) .xls - 39kb Portal 
Sol·licitud de subvencions per al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres privats concertats d'educació especial - Curs 2016-2017 .pdf - 599kb Portal 
Memòria de la subvenció destinada al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport .pdf - 1253kb Portal
Escrit de tramesa de la documentació justificativa .pdf - 551kb Portal
Subvencions per al desenvolupament de programes de formació i inserció    
Informe d'aplicació .pdf - 624kb Portal
Pressupost
.xlsx - 45kb Portal 
Declaració responsable de la capacitat i qualitat del centre educatiu o establiment per fer la formació i inserció (PFI) .pdf - 424kb Portal 


>> Tornar al Catàleg de models

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats