Menú d'eines

Cercador

27 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Models de gestió administrativa

Simultaneïtat d'estudis amb música i dansa

 

Nom del document
Descarrega'l Més informació
Simultaneïtat d'estudis amb dansa    
Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de dansa en què s'acredita el curs que fa l'alumne/a. CDA1 .pdf- 222kb Documents*
Certificat expedit per l'escola de dansa autoritzada en què s'acredita el curs i el nombre d'hores de dedicació setmanal que fa l'alumne/a per al reconeixement dels estudis de dansa en l'ESO o de la matèria d'educació física en el batxillerat. CDA2 .pdf- 235kb Documents*
Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’específiques i/o de l’educació física. CDA3 .pdf- 225kb Documents*
Pla de seguiment per als alumnes que cursen simultàniament l'etapa d'ESO i estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada. EDA4 .pdf- 264kb Documents*
Resolució per la qual es concedeix el reconeixement de la matèria d'educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada. BDA5 .pdf- 239kb Documents*
Resolució per la qual es concedeix el reconeixement de matèries optatives i/o de la matèria d'educació física de l'educació secundària obligatòria (ESO) als alumnes que cursen estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada. EDA3 .pdf- 245kb Documents*
Resolució per la qual es concedeix el reconeixement de matèries de batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada.BDA4 .pdf- 230kb Documents*
Resolució per la qual es concedeix la convalidació de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en un conservatorio en un centre professional. BDA2 .pdf- 240kb Documents*
Resolució per la qual es concedeix la convalidació de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) basant-se en estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional de dansa. EDA2 .pdf- 243kb Documents*
Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada. EDA1 .pdf- 549kb Documents*
Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional. BDA1 .pdf- 239kb  Documents*
Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada. BDA3 .pdf- 263kb   Documents*
Simultaneïtat d'estudis amb música    
Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s'acredita el curs que fa l'alumne/a. CMU1  .pdf- 223kb  Documents*
Certificat expedit per l’escola de música autoritzada en què s’acredita el que fa l’alumne/a per al reconeixement dels estudis de música en l’ESO. CMU2 .pdf- 225b Documents*
Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’específiques. CMU3 .pdf- 225kb Documents*
Pla de seguiment per als alumnes que cursen simultàniament l'etapa d'ESO i estudis de música en una escola de música autoritzada. EMU4 .pdf- 264kb Documents*
Resolució per la qual es concedeix el reconeixement de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada. BMU4 .pdf- 230kb Documents*
Resolució per la qual es concedeix el reconeixement de matèries optatives i/o de la matèria de música de l'educació secundària obligatòria (ESO) als alumnes que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada. EMU3 .pdf- 245kb Documents*
Resolució per la qual es concedeix la convalidació de matèries de la franja d’específiques de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional. BMU2 .pdf- 251kb Documents*
Resolució per la qual es concedeix la convalidació de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional de música. EMU2  .pdf- 242kb  Documents*
Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o centre professional o en una escola de música autoritzada. EMU1 .pdf- 225kb Documents*
Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d'específiques de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional. BMU1  .pdf- 226kb  Documents*
Sol·licitud de reducció de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada. BMU3  .pdf- 232kb Documents*

*Documents d'organització i gestió del centre

>> Tornar al Catàleg de models

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats