Menú d'eines

Cercador

13 de novembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Models de Convocatòries

Innovació pedagògica i projectes educatius

 

Nom del document
Descarrega'l
Innovació pedagògica  
Full de barem per al desenvolupament d’accions per impulsar la innovació i l’emprenedoria a l’FP .pdf - 602kb
Sol·licitud de participació a la convocatòria del programa d'innovació pedagògica Plans educatius d'entorn 0-20 .pdf - 1055kb
Declaració de participació al programa d'innovació pedagògica Plans educatius d'entorn 0-20 .pdf - 1881kb
Memòria de projecte d'innovació pedagògica del programa Plans educatius d'entorn 0-20 .pdf - 1881kb
Orientacions per a l'elaboració de projectes de centres que formen part del programa Plans educatius d'entorn 0-20 .docx - 69kb
Sol·licitud d'adscripció al programa 'Apadrinem el nostre patrimoni' .pdf - 1055kb
Descripció del projecte del centre del programa 'Apadrinem el nostre patrimoni' .pdf - 563kb
Sol·licitud d'adscripció al programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador .pdf - 1070kb
Sol·licitud de participació a la convocatòria del programa d'innovació STEAMcat .pdf - 1270kb
Avantprojecte de centre del programa d'innovació pedegògica STEAMcat .pdf - 1597kb
Declaració de participació als programes d'innovació pedegògica .pdf - 1243kb
Memòria de projecte d'innovació pedagògica per al reconeixement .pdf - 1300kb
Sol·licitud de participació a la convocatòria de reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centre 2018 .pdf - 1252kb
Memòria del Programa ActivaFP .dotx - 121kb
Sol·licitud d'incorporació al programa ActivaFP .pdf - 54kb
Sol·licitud d'adscripció al programa d'innovació pedagògica "Talent creatiu i empresa". Procediment ordinari A .pdf - 764kb
Sol·licitud d'adscripció al programa d'innovació pedagògica "Talent creatiu i empresa". Procediment ordinari B .pdf - 558kb
Sol·licitud d'incorporació al Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals .pdf - 1267kb
Sol·licitud de participació al Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals .pdf - 560kb
Memòria del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals .pdf - 576kb
Sol·licitud d'incorporació al Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, "Xarxa emprenedoria" .pdf - 1759kb
Sol·licitud d'incorporació al Programa d'innovació i tranferència de coneixement InnovaFP .pdf - 1759kb
Sol·licitud de participació al Programa generació plurilingüe (GEP) .pdf - 592kb
Memòria del Programa generació plurilingüe (GEP) .pdf - 801kb
Sol·licitud d'adscripció al Programa #aquiproubullying .pdf - 544kb
Compromís de participació al Programa #aquiproubullying .pdf - 1243kb
Sol·licitud de participació al programa “Avancem: Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües” .pdf - 613Kb
Memòria final del programa Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües .pdf - 809Kb
Sol·licitud d'incorporació al programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial .pdf - 562Kb
Sol·licitud d'adscripció al programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge .pdf - 62Kb
Projectes educatius  
Sol·licitud d'assessorament de projectes Erasmus+ .pdf - 560Kb
Sol·licitud de participació al Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres .pdf - 551Kb
Memòria de seguiment i avaluació dels projectes del centre i del Programa experimental de suport a la certificació .pdf - 554Kb
Full d'autobarem del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres .pdf - 767Kb
Argumentació de motius per participar al Projecte de qualitat i millora contínua (PQiMC)  .pdf -259kb
Sol·licitud de centres educatius que imparteixen ensenyamnets professionals o de règim especial per participar al Projecte de qualitat i millora contínua (PQiMC)  .pdf -243kb
Procés participatiu del debat sobre interculturalitat en el sistema educatiu de Catalunya. Pauta de recollida d'aportacions al debat .pdf - 561kb
Avaluació del procés de participació al debat sobre interculturalitat en el sistema educatiu de Catalunya .pdf - 1231kb
Preguntes sobre els eixos del debat sobre interculturalitat en el sistema educatiu de Catalunya .pdf - 41kb
Autorització d'ús d'imatges dels alumnes participants als tallers territorials del debat sobre interculturalitat en el sistema educatiu de Catalunya. Curs 2017-2018 .pdf - 541kb

 

>> Tornar al Catàleg de models

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats