Menú d'eines

Cercador

16 de novembre de 2018

Models de documentació acadèmica

Formació professional

Nom del document
Descarrega'l Més informació
Acta d'avaluació. Formació professional específica (LOGSE) .pdf - 268kb Documents
Acta d'avaluació de mòduls i unitats formatives del CF (LOE) .pdf - 64kb Documents
Acta d'avaluació final de cicle formatiu (LOE) .pdf - 22kb Documents
Certificat de mòduls professionals superats i d'unitats de competència acreditades. Formació professional inicial .pdf - 24kb Normativa 
Certificat de cicle formatiu finalitzat. Formació professional inicial   .pdf - 233kb Normativa 
Certificat d'estudis complets de cicles formatius de grau mitjà .pdf - 47kb Documents
Certificat d'estudis complets de cicles formatius de grau superior .pdf -47kb Documents
Certificat d'estudis de tècnic/a superior per a l'accés a estudis universitaris .pdf - 57kb Normativa
Certificat d'estudis parcials de cicles formatius de grau mitjà (LOGSE) .pdf - 47kb Documents
Certificat d'estudis parcials de cicles formatius de grau superior (LOGSE) .pdf - 47kb Documents
Certificat d'estudis per a la matrícula a la fase específica de les proves d'accés a la universitat (PAU) .pdf - 235kb Documents
Certificat d'ingressos del preu públic dels cicles formatius de grau superior .pdf - 236kb Normativa 
Certificat de qualificacions de mòduls professionals, unitats formatives i unitats de competència. Formació professional inicial .pdf - 445kb Normativa 
Expedient acadèmic de l'alumne/a. Formació professional específica (LOGSE)  .pdf - 57kb Documents
Expedient acadèmic de l'alumne/a. Formació professional inicial (LOE) .pdf - 198kb Normativa
Historial acadèmic de l'alumne/a. Formació professional inicial (LOE) .pdf  - 171kb Normativa
Informe sobre adaptacions recomanades per a l’accés i la participació a la universitat d’estudiants amb discapacitat .pdf  -298kb Portal
Resolució d'exempció de la formació pràctica (FCT) .pdf - 226kb Documents
Sol·licitud d'exempció de la formació pràctica (FCT) .pdf - 228kb Documents
Proves d'accés    
Currículum per a les proves d'accés a cicles formatius de formació professional inicial i d'ensenyaments esportius. Grau mitjà .pdf - 245kb Tràmits
Currículum per a les proves d'accés a cicles formatius de formació professional inicial i d'ensenyaments esportius. Grau superior .pdf - 243kb Tràmits
Relació de la documentació presentada a la comissió avaluadora de la prova d'accés a cicles formatius de formació professional inicial i ensenyaments esportius. Grau mitjà  .pdf - 247kb Tràmits
Relació de la documentació presentada a la comissió avaluadora de la prova d'accés a cicles formatius de formació professional inicial i prova general d'accés als ensenyaments esportius. Grau superior  .pdf - 1190kb Tràmits
Sol·licitud d’exempció de la part científica i tecnològica de la prova d’accés als cicles formatius de formació professional inicial. Grau mitjà  .pdf - 260kb web
Sol·licitud d’exempció de la part científica i tecnològica de la prova general d’accés als ensenyaments esportius. Grau mijtà .pdf - 322kb web
Sol·licitud d'exempció de la part específica de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional inicial. Grau superior .pdf - 675kb web
Sol·licitud d'exempció total de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional inicial. Grau superior .pdf - 1196kb web
Proves d'obtenció de títol    
Sol·licitud de modificació de crèdits o unitats formatives. Proves per a l'obtenció de títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial .pdf - 1273kb Tràmits
Documentació justificativa per a la convalidació i/o exempció de crèdits, mòduls o unitats formatives. Proves per a l'obtenció de títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial .pdf - 547kb Tràmits
Documentació per a la participació a la convocatòria. Proves per a l'obtenció de títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial .pdf - 553kb Tràmits
Sol·licitud de convalidació singular de crèdits o unitats formatives de cicles formatius de formació professional inicial .pdf - 244kb Tràmits


>> Tornar al Catàleg de models