Menú d'eines

Cercador

13 de novembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Models de documentació acadèmica

Formació professional

   
Nom del document
Descarrega'l
Acta d'avaluació. Formació professional específica (LOGSE) .pdf - 268kb
Acta d'avaluació de mòduls i unitats formatives del CF (LOE) .pdf - 64kb
Acta d'avaluació final de cicle formatiu (LOE) .pdf - 22kb
Certificat de mòduls professionals superats i d'unitats de competència acreditades. Formació professional inicial .pdf - 24kb
Certificat de cicle formatiu finalitzat. Formació professional inicial .pdf - 233kb
Certificat d'estudis complets de cicles formatius de grau mitjà .pdf - 47kb
Certificat d'estudis complets de cicles formatius de grau superior .pdf -47kb
Certificat d'estudis de tècnic/a superior per a l'accés a estudis universitaris .pdf - 57kb
Certificat d'estudis parcials de cicles formatius de grau mitjà (LOGSE) .pdf - 47kb
Certificat d'estudis parcials de cicles formatius de grau superior (LOGSE) .pdf - 47kb
Certificat d'estudis per a la matrícula a la fase específica de les proves d'accés a la universitat (PAU) .pdf - 235kb
Certificat d'ingressos del preu públic dels cicles formatius de grau superior .pdf - 236kb
Certificat de qualificacions de mòduls professionals, unitats formatives i unitats de competència. Formació professional inicial .pdf - 445kb
Expedient acadèmic de l'alumne/a. Formació professional específica (LOGSE) .pdf - 57kb
Expedient acadèmic de l'alumne/a. Formació professional inicial (LOE) .pdf - 198kb
Historial acadèmic de l'alumne/a. Formació professional inicial (LOE) .pdf  - 171kb
Informe sobre adaptacions recomanades per a l’accés i la participació a la universitat d’estudiants amb discapacitat .pdf  -298kb
Resolució d'exempció de la formació pràctica (FCT) .pdf - 226kb
Sol·licitud d'exempció de la formació pràctica (FCT) .pdf - 228kb
Proves d'accés  
Currículum per a les proves d'accés a cicles formatius de formació professional inicial i d'ensenyaments esportius. Grau mitjà .pdf - 564kb
Currículum per a les proves d'accés a cicles formatius de formació professional inicial i d'ensenyaments esportius. Grau superior .pdf - 563kb
Relació de la documentació presentada a la comissió avaluadora de la prova d'accés a cicles formatius de formació professional inicial i prova general d'accés als ensenyaments esportius. Grau mitjà .pdf - 1073kb
Relació de la documentació presentada a la comissió avaluadora de la prova d'accés a cicles formatius de formació professional inicial i prova general d'accés als ensenyaments esportius. Grau superior .pdf - 577kb

Sol·licitud d'exempció de la llengua catalana a les proves d'accés de grau mitjà als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3

.pdf - 560kb
Sol·licitud d'exempció de la llengua catalana a les proves d'accés de grau superior als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3 .pdf - 579kb
Sol·licitud d’exempció de la part científica i tecnològica de la prova d’accés als cicles formatius de formació professional inicial. Grau mitjà .pdf - 564kb
Sol·licitud d’exempció de la part científica i tecnològica de la prova general d’accés als ensenyaments esportius. Grau mijtà .pdf - 563kb
Sol·licitud d'exempció de la part específica de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional inicial. Grau superior .pdf - 692kb
Sol·licitud d'exempció total de la prova d'accés als cicles formatius de formació professional inicial. Grau superior .pdf - 599kb
Sol·licitud d'exempció parcial de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o superior d'arts plàstiques o disseny .pdf - 633kb
Proves d'obtenció de títol  
Sol·licitud de modificació de crèdits o unitats formatives. Proves per a l'obtenció de títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial .pdf - 1273kb
Documentació justificativa per a la convalidació i/o exempció de crèdits, mòduls o unitats formatives. Proves per a l'obtenció de títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial .pdf - 547kb
Documentació per a la participació a la convocatòria. Proves per a l'obtenció de títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial .pdf - 553kb
Sol·licitud de convalidació singular de crèdits o unitats formatives de cicles formatius de formació professional inicial .pdf - 244kb


>> Tornar al Catàleg de models

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats