Menú d'eines

Cercador

21 de febrer de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Models de documentació acadèmica

Batxillerat

Nom del document
Descarrega'l Més informació
Acta de qualificacions extraordinàries  .pdf - 73kb Normativa 
Acta de qualificacions finals .pdf  - 475kb Normativa 
Certificat per accedir al Tribunal Ordinari Específic (TOE) de les proves d'accés a la universitat (PAU) .pdf  - 28kb  
Declaració sobre l'opció per rebre l'ensenyament de la religió o l'atenció educativa alternativa per als alumnes de nou ingrés en el centre .pdf - 50kb Documents
Expedient acadèmic  .pdf  - 455kb  Normativa
Historial acadèmic .pdf  - 305kb Normativa 
Historial acadèmic (català - castellà)  .pdf  - 460kb  Normativa
Informe personal per trasllat  .pdf  - 246kb Normativa 
Informe personal per trasllat (català - castellà)  .pdf  - 431kb Normativa 
Informe sobre adaptacions recomanades per a l'accés i la participació a la universitat d'estudiants amb discapacitat  .pdf - 298kb  Portal
Pla individualitzat per a alumnes amb dislèxia a l'ESO i al batxillerat .pdf  - 321kb  
Sol·licitud de participació al Premi Extraordinari de Batxillerat. Convocatòria 2014.  .pdf - 280kb  Tràmits
Sol·licitud de convalidació de matèries de batxillerat per als alumnes que han superat un cicle formatiu de grau mitjà o un cicle formatiu de grau superior    .pdf -22kb Documents
Prova externa per obtenir el títol de Baccalauréat    
Sol·licitud d’inscripció a la prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat per als centres que no són titularitat del Departament d’Ensenyament .pdf - 258kb Portal
Relació d’alumnes que s’inscriuen per fer la prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat .pdf - 260kb  Portal
Acta d’avaluació dels alumnes de currículum mixt de batxillerat i baccalauréat .pdf - 265kb Portal
Certificat acreditatiu de reunir els requisits acadèmics per a l'expedició del títol de Baccalauréat Général .pdf - 116kb  Portal


>> Tornar al Catàleg de models

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats