Menú d'eines

Cercador

21 de setembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Glossari: avaluació competencial

Programació d’aula

La programació d’aula és la descripció de les activitats d’aprenentatge i avaluació que es tindran en compte perquè s’apliquin a l’aula.

Habitualment conté: justificació pedagògica de la unitat o seqüència, descripció de les competències i continguts implicats, descripció de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació, orientacions metodològiques amb les estratègies d’atenció educativa de tot l'alumnat, criteris d’avaluació i recursos didàctics i materials necessaris.

Ha d’incloure tots aquells components pedagògics que es posen en joc durant el procés didàctic i els elements pactats amb l’equip docent relatius als dos àmbits transversals.

>> Torneu al glossari

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats