Menú d'eines

Cercador

21 de setembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Glossari: avaluació competencial

Objectius d’aprenentatge

Objectius referits als aprenentatges dels alumnes dins les unitats didàctiques, formalitzats en clau d’assoliment de les competències.

En el Decret 187/2015, de 25 d’agost, les competències bàsiques esdevenen objectius d’aprenentatge de final d’etapa. Tanmateix, es pot fer servir el terme objectius d’aprenentatge en el disseny de seqüències, unitats i activitats d’avaluació, per contextualitzar els continguts treballats.

Exemples

Música
Elaborar esquemes rítmics a partir de compassos d'amalgama.

Tecnologia 
Realitzar plànols a escala utilitzant la simbologia adequada

Educació Física

Realitzar un escalfament general previ a l’activitat física de manera autònoma.  

 

>> Torneu al glossari

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats