Menú d'eines

Cercador

28 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Glossari: avaluació competencial

Instrument d’avaluació

Mitjà que vehicula la recollida d’evidències realitzada en el marc d’una activitat d’avaluació. Ha de tenir en compte els criteris d’avaluació i s’ha de concretar en indicadors d’avaluació.

Exemples

Rúbriques, eines d’autoavaluació i coavaluació, observacions d’aula, exposicions orals, treballs, proves escrites individuals i en grup...

>> Torneu al glossari

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats