Menú d'eines

Cercador

21 de setembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Glossari: avaluació competencial

Criteris d’avaluació

Pautes sobre quins aprenentatges ha d’adquirir l’alumne i que determinen el grau d’assoliment de les competències bàsiques de cada matèria.

Exemples

Àmbit matemàtic
Identificar relacions de proporcionalitat numèrica i geomètrica i utilitzar-les per resoldre problemes en situacions de la vida quotidiana.

Àmbit lingüístic
Comprendre la informació general i específica, de missatges i documents adaptats, incloent-hi els procedents de tipus de text diversos, sobre temes d’interès dels àmbits personal i acadèmic.

 

>> Torneu al glossari

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats